The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Afrikaans Rosary Prayers

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

Afrikanns is a Germanic language spoken mainly in South Africa and Namibia. It is also spoken in Australia, Botswana, Canada, Lesotho, Malawi, New Zealand, Swaziland, the United States, Zambia, and Zimbabwe. Close to 6 million people speak this as their first language.

Version A - (Amptelike weergawe van die Afrikaanse Taal Pastorale Streek van die Suider-Afrikaanse Katolieke Biskoppe Konferensie - Junie 2010) / (Official version of African Pastoral Land of the Southern African Catholic Bishops Conference - June 2010)

Contents

DIE ROZENKRANS / The Holy Rosary

+ DIE HEILIGE KRUISTEKEN / + The Sign of the Cross / + Signum Crucis (Version A)

+ In die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen.

DIE APOSTOLIESE GELOOFSBELEIDENIS / The Apostles' Creed / Credo

Ek glo in God, die almagtige Vader,
die Skepper van hemel en aarde;
en in' Jesus Christus sy eniggebore Seun, onse Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore uit di Maagd Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus,
gekruisig, gestorwe en begrawe is;
wat neergedaal het na die hel,
die derde dag weer opgestaan het uit die dode,
opgevaar het na die hemel
en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader;
vanwaar Hy sal kom om te oordeel die lewende in die dode.
Ek glo in die Heilige Gees,
die heilige Katolieke kerk,
die gemeenskap van die heiliges,
die vergewing van sondes,
die wederopstandingvan die vlees,
en die ewige lewe. Amen.

Die Apostoliese Geloofsbelydenis / Apostles' Creed / Credo (Version A)

Ek glo in een God, die almagtige Vader,
die Skepper van hemel en aarde;
en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here;
wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore uit die Maagd Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig,
gestorwe en begrawe is; wat neergedaal het na die doderyk,
die derde dag weer opgestaan het uit die dode,
opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God,
die almagtige Vader, vanwaar Hy sal kom om te oordeel,
die lewende en die dode.
Ek glo in die Heilige Gees,
die Heilige Katolieke Kerk,
die gemeenskap van die heiliges,
die vergewing van sondes,
die wederopstanding van die vlees
en die ewige lewe. Amen.

DIE APOSTOLIESE GELOOFSBELEIDENIS / Apostles' Creed / Credo

Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
die Skepper van die hemel en die aarde.
En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore is uit die maagd Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus,
gekruisig is, gesterf het en begrawe is
en ter helle neergedaal het;
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
wat opgevaar het na die hemel
en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan ‘n heilige, algemene, Katolieke kerk,
die gemeenskap van die heiliges;
die vergewing van sondes;
die opstanding van die vlees
en ‘n ewige lewe. Amen.

Onse Vader / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Onse Vader wat in die hemele is,
laat U Naam geheilig word;
laat U koninkryk kom;
laat U wil geskied,
soos in die hemel net so ook op die aarde;
gee ons vandag ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in versoeking nie,
maar verlos ons van die Bose.
Amen.

Onse Vader / Our Father / Pater Noster (Version A)

Onse Vader wat in die hemel is,
laat u Naam geheilig word,
laat u koninkryk kom, laat u wil geskied
soos in die hemel,
net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daag likse brood,
en vergeef ons, ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in versoeking nie,
maar verlos ons van die Bose. Amen.

Onse Vader / Our Father / Pater Noster

Onse Vader wat in die hemele is,
laat u Naam geheilig word.
Laat u koninkryk kom.
Laat u wil geskied,
soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood,
En vergeef ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe.
En lei ons nie in versoeking nie,
maar verlos ons van die Bose.
Amen.

Onse Vader / Our Father / Pater Noster

Ons Vader wat in die hemel is
vanwaar ons hulp kom
Laat u wil geskied
soos in die hemel
so ook op die aarde
Gee ons vandag ons daaglikse
brood en vergewe ons, ons oortredinge
soos ons ook vergewe, die wat teen ons sondig
Lei ons nie in die versoeking nie,
maar verlos ons van die Bose.
Amen.

Onse Vader / Our Father / Pater Noster


Onse Vader, wat in die hemele is;
laat u Naam geheilig word.
Laat u koninkryk kom.
Laat y wil geskied,
soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood.
En vergeef ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe.
En lei ons nie in versoeking nie,
maar verlos ons van die Bose.

Onse Vader / Our Father / Pater Noster

Onse Vader wat in die hemel is,
laat U naam geheilig word,
laat U koningkryk kom,
laat U wil geskiet, op aarde,
so ook in die hemel.
Gee ons vandag ons daaglikse brood,
en vergeef ons ons skulde
soos ons ook ons skuldenaars vergewe.
En lei ons nie in versoeking nie,
maar verlos ons van die bose.
Amen.

Onse Vader / Our Father / Pater Noster

Onse Vader wat in die hemele is,
laat u Naam geheilig word.
Laat u koninkryk kom.
Laat u wil geskied,
soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood,
En vergeef ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe.
En lei ons nie in versoeking nie,
maar verlos ons van die Bose.
Amen.

DIE WEES GEGROET / Hail Mary / Ave Maria

Wees gegroet, Maria, vol genade,
die Here is met u.
Geseēn is u onder die vroue
en geseēn is Jesus die vrug van u skoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid vir ons sondaars, nou
en in die uur van ons dood. Amen.

</gallery>

DIE WEES GEGROET / Hail Mary / Ave Maria (Version A)

Wees gegroet, Maria, vol genade, die Here is met u.
Geseënd is u onder die vroue en
geseënd is Jesus, die vrug van u skoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid vir ons sondaars, nou
en in die uur van ons dood. Amen

EER AAN DIE VADER / Glory Be to the Father / Gloria Patri

Eer aan die Vader, en aan die Seun, en aan die Heilige Gees,
soos dit in die begin was, so ook nou
en altyd tot in alle ewigheid. Amen.

EER AAN DIE VADER / Glory Be / Gloria Patri (Version A)

Eer aan die Vader, en aan die Seun, en aan die Heilige Gees.
Soos dit in die begin was, so ook nou en altyd,
tot in ewigheid. Amen.

EER AAN DIE VADER / Glory Be / Gloria Patri

Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees,
sos dit in die begin was, so ook nou en altyd
tot in alle ewigheid. Amen.

Oh My Jesus / Fatima Prayer (Version A)

O, my Jesus, vergewe ons, ons sondes, red ons van die hellevuur.
Lei alle siele na die hemel toe,
veral dié wat u genade die meeste nodig het. Amen.

Wees gegroet, Koningin, Moeder vol barmhartigheid
Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Oh My Jesus / Fatima Prayer (Version A)

V. O my Jesus, vergewe ons ons sondes,
verlos ons van die vuur van die hel.
A. Lei alle siele na die hemel toe,
veral dié wat u barmhartigheid
die meeste nodig het. Amen.

DIE, SALVE REGINA / Hail, Holy Queen / Salve Regina

Wees gegroet, Koningin,
Moeder vol barmhartigheid,
ons lewe, ons vreugde en ons hoop,
wees gegroet.
Totu roep ons,
verbanne kinders van Eva;
tot u smeek ons wat sugen
ween in hierdie tranedal.
Rig dan, o Voorspreekster,
op ons u barm hartige oë en
toon aan ons na hierdie ballingskap Jesus,
die geseēnde Vrug van u skoot.
O genadige, O liefdevalle,
Oberninde Maagd Maria.

Wees gegroet Heilige Koningin / Hail, Holy Queen / Salve Regina and the Final Prayer (Version A)

V. Wees gegroet Koningin, Moeder van deernis; wees gegroet ons lewe, ons troos en ons hoop. Ons, die banneling kinders van Eva, roep u aan; tot u smeek ons, sugtend en wenend in hierdie tranedal. Wend u barmhartige oë tot ons, o, Voorspreekster, en toon aan ons ná hierdie ballingskap, Jesus, die geseënde vrug van u skoot. O, goeie, o, liefdevolle, o, soete Maagd Maria.
V. Bid vir ons, o Heilige Moeder van God.
R. Dat ons die beloftes van Christus waardig mag word.
V. Laat ons bid: O, God, u eniggebore Seun het deur sy lewe, dood en opstanding vir ons die loon van die ewige lewe verkry. Gee dat ons, nadat ons die geheimenisse van die heilige Rosekrans van die geseënde Maagd Maria oordink het, mag navolg wat hulle inhou, en verkry wat hulle belowe; deur Jesus Christus, onse Here.
R. Amen.

Gebed aan die einde van die Rosekrans / Final Prayer

V: Bid vir ons, o Heilige Moeder van God.
A: Dat ons die beloftes van Christus waardig mag word.
Laat ons bid:
O God, u eniggebore Seun het deur sy lewe, dood en opstanding vir ons die loon van die ewige lewe verkry.
Gee dat ons, noudat ons oor die geheimenisse van die Heilige Rosekrans van die Geseënde Maagd Maria nagedink het, mag navolg wat hulle inhou en verkry wat hulle belowe.
Deur Christus, onse Here. Amen.

DE MYSTERIES VAN DE ROZENKRANS / Mysteries of the Rosary

(Official version of African Pastoral Land of the Southern African Catholic Bishops Conference - June 2010)

Die Blye Geheimenisse/ The Joyful Mysteries

(op Maandae en Saterdae)

Die Ligryke Geheimenisse/ The Luminous Mysteries

(op Donderdae)

Die Lydingsgeheimenisse/ The Sorrowful Mysteries

(op Dinsdae en Vrydae)

Die Glorieryke Geheimenisse / The Glorious Mysteries

(op Woensdae en Sondae)


Die Blye Geheimenisse / The Joyful Mysteries

(op Maandae en Saterdae)/ Monday and Saturday)

1)Die engel bring die boodskap aan Maria
The Annunciation

2) Maria besoek Elisabet
The Visitation

3) Jesus word in die stal van Betlehem gebore
The Nativity

4) Jesus word in die 'tempel aan God opgedra
The Presentation

5) Jesus word in die tempel teruggevind
The Finding in the Temple

Die Ligryke Geheimenisse / The Luminous Mysteries

(op Donderdae) / Thursday

1)Die Doop van die Here deur Johannes in die Jordaan
The Baptism of Christ

2) Die huwelik te Kana
The Miracle at Cana

3) Die verkondiging van die Koninkryk van God
Proclamation of the Coming of the Kingdom (Mk 1,15; Lk 7,47-48; Jn 20,22-23)

4) Die verheerliking op die berg
The Transfiguration

5) Die Laaste Avondmaal
Institution of the Holy Eucharist at the Last Supper

Die Lydingsgeheimenisse / The Sorrowful Mysteries

(op Dinsdae en Vrydae) / Tuesday and Saturday

1)Jesus bid in doodsangs tot sy hemelse Vader
The Agony in the Garden

2) Jesus word gegésel
The Scourging at the Pillar

3) Jesus word met dorings gekroon
The Crowning of Thorns

4) Jesus dra sy kruis na Gólgota
The Way of the Cross

5) Jesus sterf aan die kruis
The Crucifixion

Die Glorieryke Geheimenisse / The Glorious Mysteries

(op Sondae en Woensdae) / Sunday and Wednesday

1) Jesus staan op uit die dode
The Resurrection

2) Jesus vaar op na die hemel
The Ascension

3) Die Heilige Gees dall neer op die apostels
The Descent of the Holy Spirit

4) Maria word in die hemel opgeneem
The Assumption

5) Maria word in die hemel gekroon
The Coronation of Mary

Die Rozenkrans / The Holy Rosary

DE MYSTERIES VAN DE ROZENKRANS / Mysteries of the Rosary

Eer aan die Vader ..... Ek glo in God ..... Onse Vader ..... Wees gegroet Maria .....

1. Wat die geloof in ons mag vermeerder.
2. Wat die hoop in ons mag versterk.
3. Wat die liefde in ons mag ontvlam.

By elke geheim: Onse Vader, Wees gegroet Maria {10 keer}, Eer aan die .....


How to Pray the Rosary

How to pray the Rosary

1. + DIE HEILIGE KRUISTEKEN (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. DIE APOSTOLIESE GELOOFSBELEIDENIS (The Apostles' Creed / Credo)
3. Onse Vader (Our Father / Pater Noster)
4. 3 DIE WEES GEGROET (Hail Mary / Ave Maria)
5. EER AAN DIE VADER (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
6. Announce the 1st Mystery
7. Onse Vader
8. 10 DIE WEES GEGROET
9. EER AAN DIE VADER / Oh, My Jesus
10. Announce 2nd Mystery
11. Onse Vader
12. 10 DIE WEES GEGROET
13. EER AAN DIE VADER / Oh, My Jesus
14. Announce the 3rd Mystery
15. Onse Vader
16. 10 DIE WEES GEGROET
17. EER AAN DIE VADER / Oh, My Jesus
18. Announce 4th Mystery
19. Onse Vader
20. 10 DIE WEES GEGROET
21. EER AAN DIE VADER / Oh, My Jesus
22. Announce the 5th Mystery
23. Onse Vader
24. 10 DIE WEES GEGROET
25. EER AAN DIE VADER / Oh, My Jesus
26. DIE, SALVE REGINA (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Onse Vader (Our Father / Pater Noster)
27. DIE WEES GEGROET (Hail Mary / Ave Maria)
27. EER AAN DIE VADER (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. + DIE HEILIGE KRUISTEKEN (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

Die Kapelet van Die Goddelike Barmhartigheid / Chaplet of Divine Mercy (Version A)

1. Begin deur die kruisteken te maak en te bid:
+ In die Naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen.

2. Bid nou die Onse Vader-gebed:
Onse Vader, wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word. Laat u Koninkryk kom, laat u Wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons, ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. (Want aan U behoort die koninkryk, die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid). Amen.

3. Bid nou die Wees Gegroet-gebed:
Wees gegroet Maria, vol genade, die Here is met u. Geseënd is u onder die vroue, en geseënd is Jesus, die Vrug van u skoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van ons dood. Amen.

Die Goddelike Barmhartigheid
Jesus, I Trust in Thee!

4. Bid nou die Apostoliese Geloofsbelydenis:
Ek glo in God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde; en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is; wat neergedaal het na die hel, die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader; vanwaar Hy sal kom om te oordeel die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, die Heilige Katolieke Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen.

5. Bid nou:
Ewige Vader, aan U bied ek die Liggaam, Bloed, Siel en Goddelikheid van u Beminde Seun, onse Here Jesus Christus, as offerande vir ons sondes en die sondes van die wêreld.

6. Bid nou tien keer die volgende:
Ontferm U oor ons en oor die hele wêreld ter wille van sy Passie.

7. Herhaal nou 5 en 6 vyf keer.

8. Bid ter afsluiting van die kapelet die volgende drie keer:
Heilige God, Heilige Almagtige, Heilige Onsterflike, ontferm U oor ons, en oor die hele wêreld.

Noveen tot Die Goddelike Barmhartigheid / Divine Mercy (Version A)

Die Here Jesus het sr. Faustina opdrag gegee om ‘n noveen neer te skryf ter voorbereiding op die Fees van die Goddelike Barmhartigheid, wat op die eerste Sondag ná Pase gevier word. Hierdie noveen word dus op Goeie Vrydag begin (maar dit kan ook deur die res van die jaar gebid word).

Aan die heilige Faustina het die Here die volgende gesê: “Dit is My begeerte dat jy gedurende nege dae alle siele na die bron van My Barmhartigheid sal lei, sodat hulle daar krag sal ontvang en al dié genadegawes wat hulle nodig gaan hê vir die moeilikhede van die lewe en veral in die uur van hul dood. Elke dag moet jy ’n groep siele na My Hart bring en hulle onderdompel in die oseaan van My Barmhartigheid. Dit sal in hierdie lewe en in die toekomstige jou taak wees. Elke dag moet jy My Vader, ter wille van My smartlike lyding, om genade smeek vir hierdie siele.”

Eerste Dag

Jesus sê: Bring vandag die hele mensdom na My toe, in die besonder alle sondaars, en dompel hulle in die oseaan van My Barmhartigheid. Daarmee verminder jy My droefheid oor die verlore siele.

Op voorspraak van die ‘Moeder van Barmhartigheid’ bid ons om God se ontferming oor die hele mensdom en in die besonder alle sondaars.

Barmhartige Jesus, U is vol liefde en vergifnis, let nie op ons sondes nie, maar op die vertroue wat ons in u oneindige goedheid stel. Neem ons op in u Hart vol medelye. Daarvoor smeek ons U, ter wille van die liefde wat U met die Vader en die Heilige Gees verenig.

Onse Vader...

Wees gegroet...

Eer aan die Vader...

Ewige Vader, sien met barmhartigheid neer op die hele mensdom en in die besonder alle sondaars. Wees ons barmhartig, ter wille van die smartlike lyding van u Seun, onse Here Jesus Christus, sodat ons almal die almag van u barmhartigheid tot in alle ewigheid kan prys.

Ons neem ons toevlug tot u beskerming, o heilige Moeder van God. Laat ons nie in ons nood alleen nie, maar verlos ons altyd van gevare, o glorieryke Geseënde Maagd Maria, onse Liewe Vrou en Middelares, ons Voorspreekster. Versoen ons met u Seun, beveel ons vir Hom aan en plaas ons voor Hom. Amen.

Ons neem ons toevlug tot u beskerming.

Tweede Dag

Jesus sê: Bring My vandag alle priesters en kloosterlinge en Godgewyde mense en dompel hulle in die oseaan van My Barmhartigheid. Dit is hulle wat My die krag gee om My bitter lyding te verduur.

Op voorspraak van die ‘Moeder van die Kerk’, die Middelares van alle genade, bid ons vir alle priesters en geestelikes.

Barmhartige Jesus, van U kom alle goedheid. Ons bid U: Vermeerder die genade in die siele van die priesters en geestelikes sodat hulle diep bewus sal word van hul eie roeping en hulle vol vertroue sal toelê op die werke van barmhartigheid. Laat hulle deur hul voorbeeld siele na die Vader van Barmhartigheid toe lei om Hom te verheerlik.

Onse Vader...

Wees gegroet...

Eer aan die Vader...

Hemelse Vader, sien vol goedheid neer op u uitverkorenes en gee hulle die genade van u seëninge, sodat hulle deur die verdienste van u Seun vol ywer sal werk vir die heil van alle mense en vir hulle die volheid van u Barmhartigheid sal verkry.

Ons neem ons toevlug tot u beskerming.

Derde Dag

Jesus sê: Bring My vandag alle getroue en vrome siele en dompel hulle in die oseaan van My Barmhartigheid. Hierdie siele het My op My kruisweg vertroos. Hulle was die druppel troos in die oseaan van My smart.

Op voorspraak van Maria, die ‘Hulp van alle Christene, bid ons vir almal wat trou bly aan die ware geloof.

Barmhartige Jesus, U wil die genadeskatte van u barmhartigheid in oorvloed aan alle mense skenk. Ons bid U, bemoedig alle getroue siele met die genade van volharding en ontvlam in hulle die vuur van u onpeilbare liefde, die liefde wat U vir u hemelse Vader het.

Onse Vader...

Wees gegroet...

Eer aan die Vader...

Goeie Vader, sien vol liefde neer op die getroue siele. Skenk hulle, ter wille van die smartlike lyding van u Seun, die volheid van die genade van u Heilige Gees, sodat hulle met al die engele en heiliges u oneindige Barmhartigheid tot in ewigheid sal prys.

Ons neem ons toevlug tot u beskerming.

Vierde Dag

Jesus sê: Bring My vandag almal wat nie in My glo nie en almal wat My nie ken nie. Tydens My bitter lyding het Ek ook aan hulle gedink. Hul ywer in die toekoms was vir My Hart ’n vertroosting. Dompel hulle in die oseaan van My Barmhartigheid.

Op voorspraak van Maria, ‘Moeder van alle volke’, bid ons vir hulle wat nie in God glo nie en vir hulle wat nog nie vir God ken nie.

Barmhartige Jesus, U is die Lig van die wêreld. Bevry hulle wat U nog nie ken nie, uit die duisternis van hul eie gees en laat hulle in u Hart rus en ware vrede vind. Mag die strale van u genade hulle verlig, sodat ook hulle die heerlikheid van u Barmhartigheid sal prys.

Onse Vader...

Wees gegroet...

Eer aan die Vader...

Ewige Vader, sien genadig neer op die siele van diegene wat nie in U glo nie en U nog nie ken nie. Bring hulle tot die erkenning van die waarheid van die Evangelie van u Seun, sodat hulle die ewige vreugde van die hemel mag bekom en tot in ewigheid u Barmhartigheid prys.

Ons neem ons toevlug tot u beskerming.

Vyfde Dag

Jesus sê: Bring My vandag al die siele van ons afgedwaalde broers en susters en dompel hulle in die oseaan van My Barmhartigheid. Tydens My bitter lyding het hulle My Liggaam en My Hart verskeur. Wanneer hulle terugkeer in die skoot van die Kerk, sal hulle My wonde genees en My smart vertroos.

Op voorspraak van Maria, Toevlug van sondaars en Oorwinnaar van alle duiwelse boosheid en vergrype, bid ons vir hulle wat afvallig geword het van hul geloof en hulle wat die pad byster geraak het.

Barmhartige Jesus, U is die goedheid self en weier niemand, wat U daarom vra, die lig van u genade nie. Neem al ons afgedwaalde broers en susters in u Barmhartige Liefde op en bring hulle terug in die skoot van u Kerk, sodat hulle u grenslose barmhartigheid kan loof en prys.

Onse Vader...

Wees gegroet...

Eer aan die Vader...

Oneindige Heilige God, Ewige Vader, betoon medelye aan ons afgedwaalde broers en susters; hulle wat u genade misbruik. Slaan ter wille van die smartlike lyding van u Seun nie ag op hul ontrouheid nie; Hy wat so innig vir die eenheid van sy Kerk gebid het.

Ons neem ons toevlug tot u beskerming.

Sesde Dag

Jesus sê: Bring My vandag al die sagmoedige, nederige siele en die siele van kindertjies en dompel hulle in die oseaan van My Barmhartigheid. Hulle harte stem die meeste met My eie Hart ooreen. Hulle het My in My bittere doodsangs versterk en oor hulle stort Ek strome van genade uit. Dit is slegs nederige siele wat werklik in staat is om genade te ontvang. Aan nederige siele skenk Ek My vertroue.

Op voorspraak van ons hemelse Moeder, die nederigste Diensmaagd van die Here, wat haar verhef het tot Koningin van hemele en aarde, bid ons vir alle sagmoedige siele, vir hulle wat oor ’n kinderlike vertroue beskik en vir alle kindertjies.

Barmhartige Jesus, U het gesê: “Leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van Hart”. Ons vra U, neem die kindertjies en die siele wat net soos hulle sagmoedig en nederig is, op in u Heilige Hart. Mag U blydskap in hulle vind wat soos geurige blomme voor u Goddelike troon staan. Bewaar hulle in u Hart as ’n loflied op u Barmhartige Liefde.

Onse Vader...

Wees gegroet...

Eer aan die Vader...

Vader vol ontferming en God van alle vertroosting, sien genadig neer op die siele wat U welgevallig is en ooreenstem met die Hart van u Seun. Seën ter wille van hulle die hele wêreld, sodat almal u onmeetlike Barmhartigheid kan prys.

Ons neem ons toevlug tot u beskerming.

Sewende Dag

Jesus sê: Bring My vandag al die siele wat ’n besonder verering vir My Barmhartigheid het – hulle wat My Barmhartigheid voor die mense verheerlik. Dit is hierdie siele wat die meeste in My lyding deel en die diepste deurdring tot My Hart. As lewende afbeeldings van My Barmhartige Hart sal hulle in die hiernamaals met ‘n besondere glans skitter. Geeneen van hulle sal ooit die poorte van die hel binnegaan nie. In die uur van hul dood sal Ek hulle bystaan.

Op voorspraak van die Moeder van Barmhartigheid bid ons vir hulle wat God se Barmhartigheid op ’n besondere wyse vereer en verheerlik.

Goeie Jesus, u Hart stroom oor van Barmhartige Liefde. Laat alle apostels van u Barmhartigheid weet hulle is veilig in u beskerming. Versterk hul vertrou op u almagtige hulp in alle lyding en beproewinge, wat hulle op hulself neem om in eenheid met U van die hemelse Vader onafgebroke genade en barmhartigheid vir die hele mensdom te verkry. Laat hulle nooit in hul ywer verflou nie. Wees vir hulle in die uur van hul dood geen regter nie, maar die barmhartige Verlosser.

Onse Vader...

Wees gegroet...

Eer aan die Vader...

Ewige Vader, sien genadig neer op die siele wat u ondeurgrondelike Barmhartigheid in die besonder vereer en verheerlik. In troue navolging van u Seun lewer hulle na die beste van hul vermoëns getuienis van u Barmhartigheid. Laat hul liefde al hoe groter word en skenk hulle ’n grenslose vertroue in u goedheid, sodat hulle in hul lewens die belofte van die Verlosser sal verkry. Laat hulle in die uur van hul dood op ’n besondere wyse die beskerming van u Barmhartigheid ervaar.

Ons neem ons toevlug tot u beskerming.

Agste Dag

Jesus sê: Bring My vandag al die siele wat in die vaevuur is en dompel hulle in die oseaan van My Barmhartigheid sodat die strome van My Bloed hul lyding sal versag. Ek het hierdie siele baie lief omdat hulle besig is om genoegdoening te verskaf aan My Geregtigheid. Uit die skatte van die Kerk kan julle aan hulle verligting besorg; deur aflate, gebede en opoffering te maak. As julle maar weet waardeur hulle nou moet gaan, sou julle onophoudelik vir hulle bid en offers bring om hul skuld aan My Geregtigheid af te los.

Op voorspraak van Maria, Troosteres van die bedroefdes, wat sonder ophou voor God se troon vir ons voorbidding doen, bid ons vir die siele in die vaevuur.

Barmhartige Heiland, U het gesê: wees barmhartig soos my Vader barmhartig is”. Ons smeek U: Ontferm U oor die siele in die vaevuur. Laat die strome van u Kosbare Bloed en water, wat uit u sy gekom het, die gloeiende vuur wat hulle reinig temper. Laat die onmeetlike leed van hierdie siele verander word in bevrydende vreugde sodat hulle die mag van u Barmhartigheid tot in alle ewigheid sal prys.

Onse Vader...

Wees gegroet...

Eer aan die Vader...

Barmhartige Vader, sien met u oneindige Liefde neer op die siele in die vaevuur. Ter wille van die smartlike lyding van u Seun skenk hulle deur die bloed uit sy wonde die volheid van u Barmhartigheid.

Salve Regina Wees gegroet, Koningin, Moeder vol barmhartigheid:

Ons lewe, ons vreugde en ons hoop, wees gegroet. Tot u roep ons, verbanne kinders van Eva; tot u smeek ons wat sug en ween in hierdie tranedal. Rig dan, o Voorspreekster, op ons u barmhartige oë en toon aan ons ná hierdie ballingskap, Jesus, die geseënde Vrug van u skoot.

O genadige, o liefdevolle, o beminde Maagd Maria.

Ons neem ons toevlug tot u beskerming.

Negende Dag

Jesus sê: Bring My vandag al lou siele en dompel hulle in die oseaan van My Barmhartigheid. Hierdie siele wond My Hart die ergste. In die Tuin van Getsemane het My siel die grootste walging moes verduur as gevolg van hierdie siele. Dit is hulle wat My laat sug het: “Vader, as U wil, laat hierdie beker by My verbygaan. Maar laat nogtans u wil en nie myne nie geskied”. Vir hulle is My Barmhartigheid die laaste redding.

Op die besondere voorspraak van Maria, Toevlug van sondaars, bid ons vir al die lou siele.

Allerliefste Jesus, in u verlossende lyding is daar plek vir alle siele. Neem in u oneindige Barmhartigheid al die lou en koue siele op in u gemartelde Hart en verwarm hulle met die vuur van u Goddelike Liefde. Besiel hulle met nuwe ywer om U te dien en om deur u oneindige verdienste na hul ewige heil te verlang.

Onse Vader...

Wees gegroet...

Eer aan die Vader...

Ewige Vader, sien vol barmhartigheid neer op die lou siele, hulle wat die Hart van u Seun soveel pyn besorg het. Help hulle om met U versoen te word deur die heilige lyding en sterwe van U Seun, wat Hy in elke Heilige Mis op ons altare teenwoordig maak. Skenk hulle die genade van bekering, sodat hulle u Goddelike Barmhartigheid nou en later in die hemel sal prys.

Noveen Ter Ere van Sint Josef / Novena in Honor of Saint Joseph

Eerste dag: Sint Josef, model van geloof

Sint Josef
Saint Joseph

Sint Josef, in geloof en vertroue wil ons ons sorge aan u voorlê en vra dat u spesiaal vir ons sal bid vir.........................
Sint Josef, vandag bid ons tot u as ons model van geloof. U het plek gemaak vir God se teenwoordigheid in u lewe. In gehoorsaamheid aan sy woord het u uself ten nouste verbind tot die ondeurgrondelike misterie van sy Seun.
Sonder enige menslike tussenkoms het u maagdelike Bruid ‘n kind ontvang wat God was, en u het Hom aanbid en beskerm. Dit alles was so oorweldigend, so ver bo ons menslike begrip, en sonder geloof sou dit vir u onuitstaanbaar geword het, ’n onmoontlike geheim.
Maar u het vas geglo dat, wanneer God tot die mens spreek, Hy ons nie bedrieg nie. Daarom het u, sonder enige teenspraak en sonder om in allerhande vrae verstrengel te raak, God vertrou en Hom toegelaat om u eie lewe en dié van u verloofde s’n oor te neem.
U eie lewe het u in hierdie geloof verbind met dié van Maria. Saam het u twee gewillige instrumente in God se groot plan geword. En daarmee het u gehelp om die weg van Verlossing vir alle mense oop te stel.
Op ons beurt verlang ons dieselfde geloof wat u s’n was, sodat God in ons kan woon en ons getrou sal bly aan sy plan. Ons is soms so louwarm in die uitleef van ons Christelike geloof. Ons glo in God, in Christus, en in sy Kerk, maar al te dikwels lewe ons aan die rand van ons geloof.
Soos u geloof u hele lewe oorgeneem en gelei het, so begeer ons ook om ware Christene in woord en daad te word.
Mag ons, net soos u, deur die geloof, altyd God se hand raaksien in die gebeure van ons lewens, sodat ons met ywer sal deelneem aan sy werk van regverdigheid, van vrede en van liefde! Amen.
Onse Vader...
Wees gegroet Maria ...
Wees gegroet Josef
u is met goddelike genade vervul.
Ons Verlosser het in u arms gerus
en onder u oë opgegroei.
Geseënd is u onder alle manne
en geseënd is Jesus,
die goddelike Kind van u maagdelike Bruid.
Heilige Josef,
u was vader vir die Seun van God,
bid vir ons in ons sorge,
vir ons familie, ons gesondheid en werk
tot aan die einde van ons lewe,
en staan ons by in die uur van ons dood. Amen.
Eer aan die Vader...

Tweede dag: Sint Josef, model van hoop

Sint Josef, in geloof en vertroue wil ons ons sorge aan u voorlê en vra dat u spesiaal vir ons sal bid vir.........................
Sint Josef, tydens u lewe was u ‘n man van hoop. Saam met u deel ons ook in die hoop om eendag ons verlossing te sien gebeur. Ons sien hoe die Messias van God saam met u geleef het, soos ’n seun met sy vader. U was ’n wonderbaarlike teken van God se goedheid en trou. En hierdie getrouheid van u om die Wil van die Allerhoogste te doen, het vir u ’n toekoms sonder grense geopen.
U het God in u eie lewe binne genooi en daarmee u hoop gestel op die heil van Maria en uself. Deur moeilike en onvoorsienbare omstandighede heen, soos die geboorte van Jesus, die vlug na Egypte, die verblyf daar in ballingskap, was u enigste krag u onwankelbare geloof in die goedheid, die krag en die getrouheid van God.
Dit verklaar verseker die rustige opgeruimdheid wat u uitstraal. U het geweet dat God die laaste woord sou hê in alles wat u oorkom.
Sint Josef, kan ons maar van u leer om te hoop. U weet hoe moeilik die lewe kan wees. Ons beste bedoelings val een na die ander weg, ons mees aantreklike verlangens stort in duie, sodat ons wat gister nog gedroom het van ’n vrugbare en voorspoedige lewe, vandag gevange sit in daaglikse kleinighede.
Mag ons, net soos u, deur die geloof, altyd God se hand raaksien in die gebeure van ons lewens, sodat ons met ywer sal deelneem aan sy werk van regverdigheid, van vrede en van liefde! Amen.
Onse Vader...
Wees gegroet Maria ...
Wees gegroet Josef
u is met goddelike genade vervul.
Ons Verlosser het in u arms gerus
en onder u oë opgegroei.
Geseënd is u onder alle manne
en geseënd is Jesus,
die goddelike Kind van u maagdelike Bruid.
Heilige Josef,
u was vader vir die Seun van God,
bid vir ons in ons sorge,
vir ons familie, ons gesondheid en werk
tot aan die einde van ons lewe,
en staan ons by in die uur van ons dood. Amen.
Eer aan die Vader...


Derde dag: Sint Josef, model van liefde

Sint Josef, in geloof en vertroue wil ons ons sorge aan u voorlê en vra dat u spesiaal vir ons sal bid vir.........................
Sint Josef, u het ’n tuiste geskep waar liefde regeer het. U het Maria bemin, sy wat die Seun van God in die wêreld moes bring. Saam met haar het u dus deelgehad aan die skoonste daad van liefde in die geskiedenis van die wêreld: Die koms van die Seun van God om die mens te verlos. God, wat liefde is, het in u huis gewoon. Hy het ’n tafel met u gedeel, die intimiteit van u gesin, ook die vreugdes en moeilikhede op elke oomblik van u lewe.
U was ’n liefdevolle ouer en besorgde vader en saam met Maria het u Hom wat die Liefde is liefgehad. Liefde het in u tuiste geheers.
In die skoot van hierdie liefde het u aktief meegewerk aan die misterie van die verlossing, wat die volmaakte daad van liefde was vir al die mense op aarde.
U, wat die liefde so goed leer ken het, help ons om lief te hê. Help ons verstaan dat die liefde van God kom. Help ons om volgens God se Wil te lewe, ook waar ons gebroke is deur misverstand of haat. Ons weet dat wanneer ons harte regtig ontvanklik is vir die liefde, dit in staat sal wees om die wêreld te verander. Dit kan slegs gebeur wanneer ons ons naaste leer liefhê soos ons onsself liefhet.
Help ons sien hoe die Christelike lewe volledig daarin bestaan deur lief te hê.
Sint Josef, soos u wil ons God al hoe meer liefhê en met ons naaste dieselfde troue en milde liefde deel. Amen.
Onse Vader...
Wees gegroet Maria ...
Wees gegroet Josef
u is met goddelike genade vervul.
Ons Verlosser het in u arms gerus
en onder u oë opgegroei.
Geseënd is u onder alle manne
en geseënd is Jesus,
die goddelike Kind van u maagdelike Bruid.
Heilige Josef,
u was vader vir die Seun van God,
bid vir ons in ons sorge,
vir ons familie, ons gesondheid en werk
tot aan die einde van ons lewe,
en staan ons by in die uur van ons dood. Amen.
Eer aan die Vader...


Vierde dag: Sint Josef, vader van Jesus

Sint Josef, in geloof en vertroue wil ons ons sorge aan u voorlê en vra dat u spesiaal vir ons sal bid vir.........................
Sint Josef, die mense van Nasaret het Jesus u seun genoem en in die tempel het Maria vir Hom gesê: “Kyk, jou vader en ek het jou met angs gesoek” (Luk 2: 48). Saam het u geweet hoe ver menslike vaderskap die liggaamlike eenheid van eggenotes te bowe gaan. U het werklik die menslike vader van die Seun van God geword.
In u liefde vir Maria was u vader gewees tydens die maande wat die geboorte vooraf gegaan het. Vir haar was u ’n konstante steun, ‘n warm aanwesigheid en die geliefde beeld van ‘n vader. God het u gekies juis omdat Hy weet hoe lief u vir Maria was, en met hoeveel sorg en teerheid u haar en haar Seun sou behandel. Dit alles het daartoe bygedra om die menslike karakter van haar Seun te vorm. Vir Maria was u die groot steun in haar lewe, as broodwinner, eggenoot en vader van haar Goddelike Seun.
Op dieselfde wyse was u ’n ware vader vir Jesus gewees deur die opvoeding wat u aan Hom gegee het. U het Hom alles geleer toe Hy ‘n kind was, alles wat ‘n kind van sy vader moet leer. U het Hom voorberei op die lewe. Onder u invloed het sy Gees ryp geword. Saam met u het Hy die blomme in die veld, die voëls in die lug, die wingerde en de koringlande bewonder. U het Hom die aardse wysheid gegee wat van Hom waarlik mens gemaak het. Sonder om dit self te weet het u Hom op die mooiste bladsye van die Evangelie voorberei. Sint Josef, leer ons hoe om ons kinders lief te hê soos ons onsself liefhet, hoe ons hulle in dié liefde tot die geloof kan bring, tot suiwerheid en welwillendheid en eerbied vir alles wat deur God geskep is. Hoe kan ons hulle bring tot dié volwassenheid wat hulle nodig het om u Seun te volg op die weg van die lewe. Amen.
Onse Vader...
Wees gegroet Maria ...
Wees gegroet Josef
u is met goddelike genade vervul.
Ons Verlosser het in u arms gerus
en onder u oë opgegroei.
Geseënd is u onder alle manne
en geseënd is Jesus,
die goddelike Kind van u maagdelike Bruid.
Heilige Josef,
u was vader vir die Seun van God,
bid vir ons in ons sorge,
vir ons familie, ons gesondheid en werk
tot aan die einde van ons lewe,
en staan ons by in die uur van ons dood. Amen.
Eer aan die Vader...


Vyfde dag: Sint Josef, bruidegom van die Moeder van God

Sint Josef, in geloof en vertroue wil ons ons sorge aan u voorlê en vra dat u spesiaal vir ons sal bid vir.........................
Sint Josef, omdat ons die geloof van Maria ken, en haar liefde, haar moed en haar reinheid, begryp ons u geluk om haar steeds as u bruid te neem, sy wat waardig was om die Seun van God te baar.
Soos in ‘n ware menslike gesin was u haar man, en was sy u vrou. Haar Hart het aan u behoort en u was lief vir mekaar, soos ware getroudes lief is vir mekaar, met al die aandag en besorgdheid en klein gebare wat die lewe van ’n egpaar kenmerk. Dit was ‘n sterk en diep liefde – dié liefde wat twee persone stewig met mekaar verbind sodat geen moeilikheid, geweld of enige ongeluk hulle van mekaar sal laat skei nie. Dit was ’n suiwer en opregte liefde wat elkeen van u bo u eie gebreke en swakhede laat opstyg het.
Die Maagd Maria het aan u haar Hart en haar liggaam toevertrou, sy het maagd gebly omdat u saam met haar dit so gewil het. U wedersydse liefde het in haar maagdelikheid ‘n teken van God voor die mense geword. Adam en Eva het in die eenheid van hul liefde God verwerp; so het u eenheid met Maria dit bewerkstellig dat Christus ons Verlosser in die wêreld gekom het.
Heilige Josef, leer ons om lief te hê, nie met selfsugtige liefde wat op onsself gerig is en ’n mens hard maak teenoor ander se behoefte nie, maar daardie sagmoedige teerheid wat ons fyngevoelig en sensitief vir die nood van ons medemens maak. Ons weet dat die mens wat beweer dat hy liefhet, maar net aan homself dink, ’n leuenaar is.
Nie almal van ons is tot dié maagdelikheid geroep soos u was nie. Ons egpare probeer hul huwelikslewe volgens die wet van die Skepper uitleef. Leer ons die waarheid wat daar in die liefde is, sodat ons sy Teenwoordigheid onder ons sal raaksien en erken. Ons is aan mekaar gegee om saam heilig te word. Leer ons egte eerbied vir mekaar.
Heilige Josef, u het die weg na die heil van die wêreld geopen deur die suiwerheid van u liefde, bid dat God ons net so bekwaam soos u sal maak om sy Seun in ons lewens toe te laat en sy getuies in die wêreld van vandag te wees. Amen.
Onse Vader...
Wees gegroet Maria ...
Wees gegroet Josef
u is met goddelike genade vervul.
Ons Verlosser het in u arms gerus
en onder u oë opgegroei.
Geseënd is u onder alle manne
en geseënd is Jesus,
die goddelike Kind van u maagdelike Bruid.
Heilige Josef,
u was vader vir die Seun van God,
bid vir ons in ons sorge,
vir ons familie, ons gesondheid en werk
tot aan die einde van ons lewe,
en staan ons by in die uur van ons dood. Amen.
Eer aan die Vader...

Sesde dag: Sint Josef, man van gebed

Sint Josef, in geloof en vertroue wil ons ons sorge aan u voorlê en vra dat u spesiaal vir ons sal bid vir.........................
Sint Josef, tot aan die einde van u lewe het u saam met Maria vir Jesus gesorg. Ook die Seun van God se persoonlikheid moes soos alle ander kinders s’n gevorm word. Volgens die Joodse tradisie was dit die taak van die vader om die Heilige Skrif aan sy kinders uit te lê en hulle die Gebooie te leer volgens die voorskrifte van die Here: “En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees; en jy moet dit by jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan” (Dt. 6,7).
Saam met Maria, het u die Kind Jesus alles vertel wat God vir sy volk gedoen het; u het Hom gewys hoe elke gebaar en gebruik ’n saligmakende betekenis het. Die morele en godsdienstige opvoeding van die kinders is aan die vader toevertrou en hierin het u vaderskap sy volheid gevind. Maria, het aan u sy gestaan en luister en so het u saam die menslike Siel van u Kind gevorm. Soos elke getroue Jood het u daagliks gebid: soggens, smiddags en saans. Hardop het u die lofsange gebid waardeur die Here verheerlik word, die enigste ware God wat alles op aarde laat lewe en van Wie alle wysheid en heiligheid kom.
Saam het u die volgende gebed uit Deuteronomium gebid: “Luister Israel, die Here onse God is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag...” (Dt. 6: 4). Stadig het u hierdie heilige woorde uitgespreek en herhaal sodat die Kind Jesus dit kon volg en aanleer.
Vertroud met die woord van God, kon u spontaan bid te midde van die vreugde en pyne, en veral as die Misterie te groot geraak het vir u.
Heilige Josef, leer ons bid en gee ons oomblikke om lief te hê waar ons God uitnooi om ons lewe te deel, daar waar ons alleen is, of met ons naaste of met die hele Christelike gemeenskap God aanroep. Amen.
Onse Vader...
Wees gegroet Maria ...
Wees gegroet Josef
u is met goddelike genade vervul.
Ons Verlosser het in u arms gerus
en onder u oë opgegroei.
Geseënd is u onder alle manne
en geseënd is Jesus,
die goddelike Kind van u maagdelike Bruid.
Heilige Josef,
u was vader vir die Seun van God,
bid vir ons in ons sorge,
vir ons familie, ons gesondheid en werk
tot aan die einde van ons lewe,
en staan ons by in die uur van ons dood. Amen.
Eer aan die Vader...

Sewende dag: Sint Josef, model van die opregte mens

Sint Josef, in geloof en vertroue wil ons ons sorge aan u voorlê en vra dat u spesiaal vir ons sal bid vir.........................
Sint Josef, help ons om opreg te wees. U weet dat om waarlik mens te wees ons eers ons hart en gees in ooreenstemming met dié van God moet bring. U Seun het nie in die eerste plek mooi maniere en vroom gebare van u geleer nie, maar hoe om die Wil van God te doen.
Later sou Hy self verklaar: ‘Dit is nie hulle wat uitroep: ‘Here, Here’ wat gered sal word nie, maar hulle wat die Wil van my Vader doen’. Om elke dag intens bewus te wees van God se Aanwesigheid in jou lewe en om saam met Hom te lewe – dit is die hooftaak van elke menslike lewe. Net soos ’n goed ingestemde musiekinstrument die regte note weergee, so het u, Sint Josef, u eie lewe met dié van God laat ooreenstem. Op die oppervlak het u daaglikse lewe miskien eenvoudig, selfs banaal, voorgekom: dieselfde handelinge wat dag na dag herhaal is, dieselfde werk en die klein bedrywighede van ’n alledaagse bestaan.
Maar u het dié lewe met soveel liefde geleef dat dit die Seun van God waardig was. U het binne die mededelende en self-opofferende liefde van u gesinnetjie geleef, gely en liefgehad. Dié opdrag wat U van God ontvang het kon u volbring omdat u God se wysheid u eie gemaak het en nooit toegelaat het dat u eie begeertes en planne met dié van God verskil nie. Op u eie beskeie manier het u self al hoe minder geword en God toegelaat om al hoe meer te word totdat dit nie meer Josef was wat gewerk het nie, maar God wat deur Josef aan die werk was.
Heilige Josef, leer ons om opreg God se Wil na te strewe, sodat ons met integriteit kan lewe. Onderrig ons sodat ons die Wil van ons Vader sal leer ken en ons vreugde daarin sal vind. Amen.
Onse Vader...
Wees gegroet Maria ...
Wees gegroet Josef
u is met goddelike genade vervul.
Ons Verlosser het in u arms gerus
en onder u oë opgegroei.
Geseënd is u onder alle manne
en geseënd is Jesus,
die goddelike Kind van u maagdelike Bruid.
Heilige Josef,
u was vader vir die Seun van God,
bid vir ons in ons sorge,
vir ons familie, ons gesondheid en werk
tot aan die einde van ons lewe,
en staan ons by in die uur van ons dood. Amen.
Eer aan die Vader...

Agtste dag: Sint Josef, die goeie werker

Sint Josef, in geloof en vertroue wil ons ons sorge aan u voorlê en vra dat u spesiaal vir ons sal bid vir.........................
Volgens die oorspronklike plan van die Skepper aan die begin van die wêreld was werk goed en heilig, maar die mens het homself van God verwyder en daardeur het sy werk vir hom ’n bron van moeilikheid, van vermoeidheid, van sorge en van pyn geword. Sint Josef, u het uself aan dié harde wet van werk onderwerp, omdat u geweet het dat dit weer edel en skoon kon word in ooreenstemming met die plan van die Skepper. Dit was die geheim van u lewe as werker.
Toe God ’n pleegvader kies vir sy Seun, het Hy ’n arbeider gekies en daardeur het God sy waardering en goedkeuring vir hande arbeid uitgespreek. U het Hom nie teleur gestel nie. U het met u hele hart en siel gewerk en daardeur het u arbeid ’n uitdrukking van liefde geword. U werk het dieselfde plek in u lewe beklee as u gebed en u getrouheid aan die Here.
Ons kan onsself voorstel hoe u, met ‘n gereedskapsak oor u skouer, bruin gebrand en nat gesweet, deur die strate van Nasaret geloop het. Op u gesig ’n moeë, maar moedige glimlag. Josef, die timmerman, vooroor gebuig oor ’n stuk hout, besig om te saag, om te skaaf, om die hout te bewerk. Ook u werk was deel van u liefde vir God en sy teenwoordigheid in u nederige werkswinkel was vir u die belangrikste waarheid omtrent u arbeid. Deur u werk het u al hoe nader aan God gekom.
Sint Josef, leer ons liefde vir ons werk en laat ons werk vir ons ’n bron van lewenskrag en geluk word. Bid dat ons eerlik sal wees in ons werk en dat ons eie werk deurdring sal wees met ’n opregte naasteliefde. Help ons om u voorbeeld na te volg. Staan ons by sodat ons, soos u, God se teenwoordigheid in ons fabrieke, kantore en werksplekke sal inbring. Amen.
Onse Vader...
Wees gegroet Maria ...
Wees gegroet Josef
u is met goddelike genade vervul.
Ons Verlosser het in u arms gerus
en onder u oë opgegroei.
Geseënd is u onder alle manne
en geseënd is Jesus,
die goddelike Kind van u maagdelike Bruid.
Heilige Josef,
u was vader vir die Seun van God,
bid vir ons in ons sorge,
vir ons familie, ons gesondheid en werk
tot aan die einde van ons lewe,
en staan ons by in die uur van ons dood. Amen.
Eer aan die Vader...

Negende dag: Sint Josef, model van gehoorsaamheid

Sint Josef, in geloof en vertroue wil ons ons sorge aan u voorlê en vra dat u spesiaal vir ons sal bid vir.........................
Sint Josef, dit wat ’n mens die meeste opval omtrent u lewe is u gehoorsaamheid aan God. U hele lewe is aaneen geweef deur u getrouheid en u gehoorsaamheid aan God. Die Evangelie begin deur ons mee te deel dat Maria swanger word toe sy aan u verloof was. Omdat u getrou was aan die Wet van Moses en Maria nie tot skande wou maak nie, het u besluit om die verlowing in die geheim te verbreek. Maar toe God u vra om haar nogtans as u vrou te neem, was u onmiddellik gehoorsaam. Deur daardie eerste opdrag van God te gehoorsaam het u saam met Hom die grootse geheimenis van die Menswording van die Seun van God binnegegaan.
’n Paar maande daarna het die Romeinse keiser opdrag gegee vir ’n volkstelling. Ook hierdie beproewing het u met vertroue in God aanvaar. U het Nasaret verlaat en na Bethlehem gegaan, die stad van Dawid, waar die Seun van God gebore moes word.
Ná die besoek van die Wyse Manne het die Here weer met u gepraat: “Staan op, neem die Kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te keer, want Herodes is van plan om die Kindjie te soek en Hom dood te maak” (Matt. 2: 13). U het dié groot ontwrigting van u eie lewe in gehoorsaamheid aan God se opdrag verduur en na Egipte gegaan. In dié vreemde land het u ’n aantal jare deurgebring totdat die stem van die Here weer tot u gespreek het: “Staan op, neem die Kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe, want die mense wat die Kindjie se lewe gesoek het, is dood” (Matt. 2: 19). Met bewonderenswaardige gehoorsaamheid het u met u gesin teruggekeer na Nasaret. Hierdie gebeure is genoeg om ons te oortuig van u gehoorsaamheid aan God. Telkens was dit ’n engel wat God se boodskap aan u oorgedra het. Help ons om ag te slaan op die maniere hoe God met ons praat: in die gebeure van elke dag, in die stilte van gebed, by monde van die Kerk. Help ons om God se stem te hoor te midde van al die lawaai van ons wêreld. Help ons ook om sy oproep te gehoorsaam, sodat ons elke oomblik van ons lewe, soos u, getrou sal bly aan God se Liefde en Wil. Amen.
Onse Vader...
Wees gegroet Maria ...
Wees gegroet Josef
u is met goddelike genade vervul.
Ons Verlosser het in u arms gerus
en onder u oë opgegroei.
Geseënd is u onder alle manne
en geseënd is Jesus,
die goddelike Kind van u maagdelike Bruid.
Heilige Josef,
u was vader vir die Seun van God,
bid vir ons in ons sorge,
vir ons familie, ons gesondheid en werk
tot aan die einde van ons lewe,
en staan ons by in die uur van ons dood. Amen.
Eer aan die Vader...

DIE GELOOFSBELYDENIS VAN NICEA-KONSTANTINOPEL / The Nicene Creed

Ek glo in een God, die Almagtige Vader, Skepper van hemel en aarde en van alles sigbaar en onsigbaar.
Ek glo in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God,
gebore uit die Vader, voor alle tye,
God uit God, Lig uit Lig, waaragtige God uit waaragtige God,
verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader,
deur Wie alles gemaak is.
Hy het vir ons mense en ter wille van ons saligheid neergedaal uit die hemel.
Hy het vlees geword deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en het mens geword.
Hy is ook vir ons gekruisig;
Hy het onder Pontius Pilatus gely en is begrawe.
Op die derde dag het Hy opgestaan volgens die Skrif.
Hy het opgevaar na die hemel
en sit aan die regterhand van die Vader.
Hy sal weer kom in heerlikheid om die lewendes en die dooies te oordeel:
En sy ryk al sonder einde wees.
Ek glo in die Heilige Gees, Here en Lewendmaker,
wat uit die Vader en die Seun voortkom,
wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word,
wat gespreek het deur die profete.
Ek glo in Een, Heilige, Katolieke en Apostoliese Kerk.
Ek bely een doop tot vergifnis van sondes.
Ek verwag die opstanding van die dooies
en die lewe van die toekomstige ewigheid. Amen.

Geloofsbelydenis van Nicea / The Nicene Creed

Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van die hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge;
en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore:
Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God,
gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader,
deur wie alles tot stand gekom het.
Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal
en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword:
Hy het mens geword;
onder Pontius Pilatus is Hy vir ons gekruisig;
Hy het gely en is begrawe.
Op die derde dag het Hy volgens die Skrifte opgestaan,
en Hy het na die hemel opgevaar.
Hy sit aan die regterhand van die Vader,
en Hy sal met heerlikheid terugkom
om die lewendes en die dooies te oordeel.
Aan Sy koningskap sal daar geen einde wees nie.
Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak.
Hy gaan van die Vader en die Seun uit,
en Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik.
Hy het deur die profete gespreek.
Ons glo aan een, heilige, algemene en apostoliese kerk.
Ons bely een doop tot vergifnis van sondes.
Ons verwag die opstanding van die dooies
en die lewe vandie toekomstige bedeling.
Amen.


GEBED TOT DIE HEILIGE GEES / Prayer to the Holy Spirit

DIE HEILIGE GEES
The Holy Spirit

Kom, Heilige Gees, vervul die harte van u gelowiges en ontsteek in hulle die vuur van u liefde. Stuur uit u Gees en alles word herskape. En u sal die aanskyn van die aarde her nuwe. Laat ons bid. O God, U het die harte van die gelowiges deur die Heilige Gees verlig en geleer Gee dat ons in deisilfde Gees werklike wysheid mag besit en altyd sy vertroosting mag geniet. Deur Christus, onse Here. Amen.

DIE SEWE GAWES VAN DIE HEILIGE GEES / The Seven Gifts of the Holy Spirit

I. Wysheid.
II. Insig.
III. Raad.
IV. Sterkte.
V. Kennis.
VI. Vroomheid.
VII. Ontsag vir God.

Heilige Aartsengel Migael / Saint Michael Prayer

Heilige Aartsengel Migael
Saint Michael, the Archangel

Heilige Aartsengel Migael,
veredig ons in die stryd;
wees ons beskerming teen die boosheid
en die liste van die duiwel.
In nederigheid smeek ons u;
dat God deur u ons van alle onheil sal bewaar.
U is die aanvoerder van die hemelse leermagte,
verdryf die Satan en alle bose geeste,
wat rondsluip op soek na siele;
dryf hulle deur die goddelike
krag terug na die hel toe.
Allerheiligste Hart van Jesus,
ontferm U oor ons. Soete Hart van Jesus,
ontferm U oor ons en oor ons
afgedwaalde broeders en susters. Amen.

Aanroeping tot die Aartsengel Migael / Archangel Michael

Heilige Aartsengel Migael,
met u lig: verlig ons,
met u vleuels: beskerm ons,
met u swaard: verdedig ons.

Holy Archangel Michael,
with your light: light our way,
with your wings: protect us,
with your sword: defend us.

DIE VIER LAASTE DINGE / The 4 Last Things

I. Die dood.
II. Die oordeel.
III. Die hel.
IV. Die hemel.

Daad of Akte van Geloof / Act of Faith (Version A)

My Here en my God,
ek glo alles wat U geopenbaar het
en wat u Heilige Kerk my leer,
omdat U, die onfeilbare Waarheid, dit gesê het.
In hierdie geloof wil ek lewe en sterwe. Amen.

My Lord and my God,
I believe all that You have revealed
and all my Holy Church teaches,
because You, the infallible Truth, said it.
In this faith I live and die. Amen.

Daad of Akte van Hoop / Act of Hope (Version A)

My Here en my God,
ek hoop om deur die verdienste
van onse Here Jesus Christus,
die ewige geluk te ontvang
asook die genade om dit te verdien.
O Oneindige Goeie en Almagtige,
ewig getrou in u beloftes.
Met hierdie hoop wil ek lewe en sterwe. Amen.

My Lord and my God,
I hope, through the merit
of our Lord Jesus Christ,
the grace to receive
eternal happiness and to deserve it.
O Infinite Good and Almighty,
ever faithful to your promises,
with this hope I live and die. Amen.

Daad of Akte van Liefde / Act or Act of Love (Version A)

My Here en my God,
ek bemin U bo alles met my hele hart,
omdat U die oneindige goeie God is
en al ons liefde U toekom.
Uit liefde vir U
het ek ook my naaste lief soos myself.
In hierdie liefde wil ek lewe en sterwe. Amen.

My Lord and my God,
I love you above all with all my heart,
because You are the infinite good God
and I give all my love to You.
Out of love for you
I also love my neighbor as myself.
with this love I live and die. Amen.

Daad of Akte van Berou / Act of Repentance (Version A)

My God,
ek het berou oor al my sondes
en smeek U om vergifnis.
Ek verafsku dit met my hele wese
omdat ek as gevolg daarvan u straf verdien het,
my liefdevolle Verlosser gekruisig het,
en veral omdat ek U,
die oneindig goeie God,
daardeur beledig het.
Ek is ernstig van voorneme
om met behulp van u genade,
U nooit weer te beledig nie
en alle moontlike sondige situasies te vermy. Amen.

My God,
I repent of my sins
and beg you for forgiveness.
I despise it with all my being
that I, as a result, deserve punishment.
My loving Savior crucified,
and especially because I hurt you,
thus the infinitely good God,
was thereby offended.
I was seriously intending
to use your grace,
and never offend You
and I will try in all situations to avoid sin. Amen.

DIE TIEN GEBOOIE VAN GOD / The 10 Commandments

Exodus 20:2-17
Deuteronomy 5:6-21


DIE TIEN GEBOOIE VAN GOD
The 10 Commandments

I. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want Ek, die Here jou God, is ’n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.
II. Jy mag die Naam van die Here jou God nie ydellik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.
III. Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God; dan mag jy géén werk doen nie – jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die Here die sabbatdag geseën en dit geheilig.
IV. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee.
V. Jy mag nie doodslaan nie.
VI. Jy mag nie egbreek nie.
VII. Jy mag nie steel nie.
VIII. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.
IX. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie.
X. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.

DIE SALIGSPREKINGE / The Beatitiudes

Matthew 5:3-12

Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.
Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.
Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word.
Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.
Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.
Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.
Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.
Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil
Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele; want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het.

DIE DRIE GODDELIKE DEUGDE

I. Geloof. (Faith)
II. Hoop. (Hope)
III. Liefde. (Love)

DIE SEWE LIGGAAMLIKE WERKE VAN BARMHARTIGHEID / The 7 Corporal Works of Mercy

I. Om die hongeres te voed.
II. Om dié wat dors het te drinke te gee.
III. Om die vreemdelinge herberg te gee.
IV. Om dié wat naak is te klee.
V. Om die siekes te besoek en te versorg.
VI. Om die gevangenes te besoek.
VII. Om die dooies te begrawe.

DIE SEWE GEESTELIKE WERKE VAN BARMHARTIGHEID / The 7 Spiritual Works of Mercy

I. Om aan dié wat twyfel raad te gee.
II. Om dié wat onkundig is goed te onderrig.
III. Om sondaars tereg te wys.
IV. Om die bedroefdes te vertroos.
V. Om dié wat ons beledig te vergewe.
VI. Om beproewinge met geduld te verdra.
VII. Om vir die lewendes en die dooies te bid.

DIE SEWE DOODSONDES / 7 Deadly Sins

I. Hoogmoed.
II. Gierigheid.
III. Wellus.
IV. Woede.
V. Gulsigheid.
VI. Jaloesie.
VII. Luiheid.

DIE TWAALF VRUGTE VAN DIE HEILIGE GEES / The 12 Gifts of the Holy Spirit

DIE HEILIGE GEES

I. Liefde.
II. Vreugde.
III. Vrede.
IV. Geduld.
V. Vriendelikheid.
VI. Goedheid.
VII. Vrygewigheid.
VIII. Getrouheid.
IX. Sagmoedigheid.
X. Beskeidenheid.
XI. Self-beheersing.
XII. Kuisheid (Gal. 5:22-23)

Die Engel van God / Angel of God (Version A)

Engel van God
Angel of God

Engel van God,
beskermer van my,
wees deur God’s liefde naby aan my sy,
ek’s deur sy goedheid aan u toevertrou
dat u my lei, my regeer en behou. Amen.

Die Angelus / Angelus (Version A)

Luke 1:28-38

V. O my Jesus, vergewe ons ons sondes, verlos ons van die vuur van die hel.
A. Lei alle siele na die hemel toe, veral dié wat u barmhartigheid die meeste nodig het. Amen.

Die Angelus
The Angelus


V. Die Engel van die Here het aan Maria die boodskap gebring.
A. En sy het ontvang van die Heilige Gees. Wees gegroet Maria...
V. Aanskou die diensmaagd van die Here.
A. Laat dit met my gaan volgens u woord. Wees gegroet Maria...
V. En die Woord het vlees geword.
A. En het onder ons gewoon. Wees gegroet Maria...
V. Bid vir ons, heilige Moeder van God.
A. Dat ons die beloftes van Christus waardig mag word.
A. Laat ons bid: Ons smeek U, Here, stort u genade in ons harte uit, sodat ons wat deur die boodskap van die Engel die menswording van Christus, u Seun, leer ken het, deur sy lyding en kruis tot die heerlikheid van die opstanding gebring mag word. Deur dieselfde Christus, onse Here. Amen.

Koningin van die hemel / Queen of Heaven / Regina Caeli (Version A)

Hierdie gebed word gewoonlik gebid vanaf die begin tot die einde van die Paastyd.

Koningin van die hemel,
verheug u, halleluja!
Want Hy,
wat u waardig was om te dra, halleluja!
Het opgestaan
soos Hy gesê het, halleluja!
Bid vir ons tot God, halleluja!
V. Verheug en verbly u, Maagd Maria, halleluja!
R. Want die Here het waarlik opgestaan, halleluja!
V. Laat ons bid: God onse Vader, deur die opstanding van u Seun, onse Here Jesus Christus, het U die wêreld met groot blydskap geseën. Ons smeek U: laat ons, deur die gebede van sy moeder, die Maagd Maria, die vreugde van die ewige lewe verkry. Ons bid dit deur onse Here Jesus Christus, u Seun, wat met U en die Heilige Gees, leef en regeer, één God, vir ewig en altyd. Amen.

Die Magnificat / Magnificat (Version A)

Luke 1:46-55

My hart besing die grootheid van die Here
My soul doth magnify the Lord

A. My hart besing die grootheid van die Here,
my gees het hom in God, my redder, verbly,
omdat Hy gunstig op sy diensmeisie
in haar geringheid gelet het.
Kyk, van nou af sal alle geslagte my geseënd noem,
want Hy het groot dinge aan my gedoen,
Hy wat almagtig is:
Heilig is sy Naam;
en sy troue liefde vir dié wat Hom vereer
bly van geslag tot geslag bestaan.
Kragtige dade het Hy met sy arm verrig,
hoogmoediges in hul eiewaan het Hy verstrooi,
maghebbers het hy onttroon
en geringes verhoog.
Behoeftiges het Hy met goeie gawes versadig
en rykes met leë hande weggestuur.
Sy dienaar Israel het Hy te hulp gekom
gedagtig aan die troue liefde wat Hy beloof
het aan ons voorouers,
Abraham en sy nageslag, vir altyd.
Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die
Heilige Gees,
soos dit in die begin was, so ook nou en altyd,
tot in alle ewigheid. Amen.

Die Benedictus / Benedictus (Version A)

Luke 1:68-79

Geloof sy die Here, Israel se God,
want Hy het sy volk kom opsoek en bevry.
Hy het 'n kragtige redder vir ons laat opstaan
uit die nageslag van sy dienaar, Dawid,
soos Hy van die vroegste tye af
by monde van sy profete beloof het.
Hy sou ons verlos van ons vyande
en uit die hand van al ons haters,
om daardeur genade aan ons voorouers te bewys,
getrou aan sy heilige verbond aan die eed,
wat hy aan Abraham, ons voorvader, gesweer het.
Dat ons, verlos uit die hand van ons vyande
Hom sonder vrees kan dien,
in vroomheid en opregtheid,
voor Hom al die dae van ons lewe.
En jy, my kind,
sal 'n profeet van die hoogste God genoem word
want jy sal die Here vooruitgaan om sy pad te baan,
om kennis van verlossing aan sy volk te gee,
verlossing deur vergifnis van hul sondes.
Danksy die tere ontferming van ons God
sal die môreson uit die hoogte op ons straal
om lig te bring vir dié in duisternis en doodskadu
en om ons voete op die vredespad te lei.
Eer aan die Vader, en aan die Seun, en aan die Heilige Gees,
soos dit in die begin was, so ook nou en altyd,
tot in alle ewigheid. Amen.

Die Anima Christi / Anima Christi (Version A)

Siel van Christus, heilig my.
Liggaam van Christus, verlos my.
Bloed van Christus, lawe my.
Water uit die sy van Christus, reinig my.
Lyding van Christus, versterk my.
O goeie Jesus, verhoor my.
Binne u wonde: Verberg my.
Laat nie toe dat ek ooit van U geskei word nie.
Van die bose vyand: Beskerm my.
En roep my in my sterwensuur
en beveel my om na U te kom,
dat ek U met u heiliges
vir ewig mag loof. Amen.

Moeder van die Verlosser / Alma Redemptoris (Version A)

Hierdie gebed word gewoonlik gebid, vanaf die begin van die Advent tot die eerste Februarie, ingesluit.

Liefdevolle Moeder van die Verlosser, hemelpoort en ster van die see, staan u gevalle volk by soos ons probeer om weer op te staan. Die natuur staan verwonderd oor die feit dat u die Skepper kon dra en steeds ‘n maagd bly. U, wat Gabriël se blye begroeting ontvang het, ontferm u oor ons arme sondaars. Amen.

Die Memorare / Memorare / Prayer of Saint Bernard (Version A)

Die Memorare
by Saint Bernard of Clairvaux (1090 A.D. - 1153 A.D.)

Gedenk o vrome Maagd Maria,
dit het nog nooit gebeur
dat enigiemand wat u om beskerming,
hulp of bemiddeling gesmeek het,
sonder enige bystand gelaat is nie.
Besiel met hierdie vertroue,
vlug ek tot u, o Maagd bo alle maagde, my Moeder.
Tot u kom ek, voor u kniel ek in sonde en verdriet.
O Moeder van die Vleesgeworde Woord, verag nie my smekinge nie, maar verhoor my in u genade. Amen.

DIE SUB TUUM / Under Your Protection / Sub Tuum Praesidium

Tot u beskerming vlug ons, heilige Moeder van God; hoor ons smekinge noudat ons in nood verkeer, en verlos ons altyd van alle gevare. O glorievolle en geseende Maagd. Amen. Geloofsbelydenis van Nicea Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van die hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge; en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore: Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gem aak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword: Hy het mens geword; onder Pontius Pilatus is Hy vir ons gekruisig; Hy het gely en is begrawe. Op die derde dag het Hy volgens die Skrifte opgestaan, en Hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en Hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan Sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak.

Kom, Heilige Gees / Come Holy Spirit (Version A)

Kom oor ons, Heilige Gees

Kom oor ons, Heilige Gees
en stuur uit die hemel
u lig oor ons.
Kom, Vader van die armes.
Kom, skenker van gawes.
Kom, lig van ons hart.
Allerbeste vertrooster,
vriendelike besoeker van ons siel,
soete verfrissing.
In arbeid gee U ons rus,
in hitte koel lafenis,
in verdriet verligting.
O, salige lig,
skyn diep in die harte
wat aan u getrou is.
Sonder u genadekrag
is ons tot niks in staat nie,
nie van smette vry nie.
Was skoon wat vuil is,
besproei wat dors is,
maak ons wonde weer gesond.
Maak soepel wat verstar is,
verwarring wat koud is,
wys die verdwaalde u weg.
Gee aan die gelowiges,
die wat op u vertrou,
u sewe heilige gawes.
En bekroon uiteindelik u werk
met ‘n salige lewenseinde
in onverganklike vreugde. Amen.

'n Gebed van St. Franciscus van Assisi / Prayer of Saint Francis (Version A)

St. Franciscus van Assisi
Saint Francis of Assisi

Here,maak my ’n instrument van u vrede.
Waar daar haat is, laat my liefde bring.
Waar daar oortredings is, vergifnis,
waar daar twyfel is, geloof,
waar daar wanhoop is, hoop.
waar daar duisternis is, lig,
waar daar droefheid is, vreugde.
O, Heilige Meester, gee dat ek,
in plaas daarvan om vertroosting te soek, ander sal vertroos;
om begrip te soek, andere sal verstaan;
om liefde te soek, andere sal bemin.
Want dit is deur te gee, dat ek ontvang;
deur te vergewe, dat ek vergewe word.
En dit is deur te strewe,
dat ek die ewige lewe beërwe.

Die Te Deum / Te Deum (Version A)

Ons loof U, o God
ons bely U as Here,
Ewige Vader,
die hele aarde buig voor U neer.
Tot U sing al die engele,
al die hemelse magte;
gerubyne en serafyne,
’n eindelose lofsang.
Heilige, heilig, heilig,
Here, God van die leërskare,
die hemel en aarde is vol
van u majesteit en glorie.
Die roemryke apostelkoor,
die edele profetegetal,
die witgeklede leër van martelare, almal besing u lof.
Die heilige Kerk oor die hele aarde heen bely haar geloof in U:
Vader, onmeetlike in majesteit;
u ware en enigste Seun, hoogverhewe,
en die Heilige Gees, voorspraak en gids.
Christus, U is die glorieryke koning,
die ewige Seun van die Vader.
Ons verlossing het U op Uself geneem,
en nie die Maagd se skoot geweier nie.
U het die dood se mag oorwin
en die hemelryk geopen vir alle gelowiges.
U sit aan God se regterhand,
in die heerlikheid van die Vader.
Ons glo dat U as Regter weer sal kom.
Kom dan, Here, en help u dienaars,
losgekoop deur u kosbare bloed.
Gee dat ons in die ewige heerlikheid onder u heiliges gereken mag word.
Here, red u volk
en seën u erfdeel.
Regeer oor hulle en verhef hulle vir ewig en altyd.
Dag na dag loof ons U
en aanbid u Naam tot in ewigheid.
O Here, bewaar ons vandag deur u barmhartigheid van die sonde.
Ontferm U oor ons, Here, ontferm U oor ons.
Laat u ontferming op ons neerdaal,
want ons vertroue is in U.
Op U, o Heer, het ons vertrou, laat ons nooit
beskaamd staan nie.
Eer aan die Vader en aan die Seun
en aan die Heilige Gees,
soos dit in die begin was,
so ook nou en altyd tot in alle ewigheid. Amen.


Gebed vir die Oorledenes uit die Bisantynse tradisie / Prayer for the dead from the Byzantine tradition (Version A)

God van gees en vlees,
U wat die dood vertrap het,
die duiwel vernietig het
en aan die wêreld u lewe gegee het:
Gee self, Here, aan die siel van u oorlede dienaar N.,
die rus op ‘n plek vol lig, groen en vars,
ver van lyding, smart en sugte.
Mag die goeie en barmhartige God
hom/haar al die sondes vergewe
wat hy/sy in woorde, dade en gedagtes begaan het.
Want daar bestaan geen mens wat lewe en nie sondig nie;
U alleen is sonder sonde,
u regverdigheid is ‘n ewige regverdigheid,
en u woord is waarheid.
O Christus, ons God,
omdat U die opstanding , die lewe en die rus
van u oorlede dienaar N., is,
bring ons U ons dank;
U wat met u ongeskape Vader
en met u allerheiligste, goeie en lewendmakende Gees leef,
vandag en tot in alle ewigheid. Amen.
Mag u dienaar in vrede rus.

Gebed by die "Afskeid neem van die Altaar" aan die einde van die Liturgie vanuit die Siro-Maronitiese tradisie / Maronite Prayer at the Altar at the end of the Divine Litrugy (Version A)

Wees in vrede, o Altaar van God.
Mag die offergawe wat ek van u ontvang het
my skuld kwytskeld en my sondes vergewe.
Mag dié gawe my in staat stel om sonder veroordeling en sonder verwaring
voor die regterstoel van Christus te staan.
Ek weet nie of dit my gegun sal wees om weer terug te keer
om ‘n volgende offer op te dra nie.
Beskerm my, Here, en bewaar u Kerk,
wat die weg is van die waarheid en die heil. Amen.

Stille Nag / Silent Night / Stille Nacht

Luke 2:1-20

Stille Nag
Silent Night

Stille nag, heilige nag
Jesus kind lank verwag
Lig uit lig uit die Vader se ryk
word uit liefde aan mense gelyk
Loof die hemelse Kind !
Loof die hemelse Kind !

Stille nag, heilige nag
Hemelvors, ons gee ag
op die lied van die engelekoor
Herders het dit die eerste gehoor
Juig, die Redder is daar !
Juig, die Redder is daar !

Stille nag, heilige nag !
Jesus, Heer, voor u mag,
voor u ryk moet die duisternis swig;
tot in ewigheid bly U die lig -
Heer, gebore vir ons !
Heer, gebore vir ons !

Stille Nag / Silent Night / Stille Nacht (version 2)

Stille nag, heilige nag,
Alles rus, eensaam wag
Slegs Maria, geseënde vrou
By haar Kindjie, met Josef so trou
Soete Hemelse rus!
Soete Hemelse rus!

Stille nag, heilige nag,
oor die veld, lief en sag,
klink die lied van die engelekoor.
eers deur herders, dan verder gehoor
Juig, die Redder is daar!
Juig, die Redder is daar!

Stille nag, heilige nag,
Jesus-kind, vriend'lik lag
liefde teer uit u godd'like mond;
tans daag heerlik die vrywordingstond
Heer, gebore vir ons!
Heer, gebore vir ons!

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox