The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Arbëríste Rosary Prayers

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This language is also known as Arvanitika, Arberichte, Shqip, Arvanitic, and Albanian.

This language is spoken by 150,000 people in Attica, Boeotia, southern Evia, the island of Salamis (Salamina), in the Epyrus region, the Northwestern Peloponnese, the Peloponiso Peninsula, Arkadia, Thrace, and in Athens, Greece.

(See also Albanian (Gheg) Rosary Prayers.)

Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages. (Prayers known to be in the same dialect are labeled "Version A, B, C" ...)

Contents

Rruzarja / The Holy Rosary

+ Shêji i Shêjtes Krygjë / + The Sign of the Cross / + Signum Crucis (Version A)

+ Në êmën të Atit e të Birit e të Shpirtit Shêjt. Ashtu kjoftë.

+ Mb' émërit ti Ãtit / + The Sign of the Cross / + Signum Crucis / In Nomine Patri (Transliteration)

Mb' émërit ti Ãtit e të Bĩrit e të Frýmësë Shënjtërúarë, Amín.

Besoj në Tenzonë / The Apostles' Creed / Credo (Version A)

Besoj në Tenzonë,
Atin e gjithpushtetshëm,
Krijuesin e qiellit e t`dheut.
E në Jezu Krishtin,
Birin e tij një të vetmin,
Zotin tonë,
i cili u zu për virtyt të Shpirtit Shenjt.
Leu prej Virgjinës Mëri.
Pësoi mundimet nën Poncin Pilat.
kje vue në kryq, vdiq e u vorrue.
Zhdrypi në ferr.
Të tretën ditë u ngjall së vdekuri.
Hypi në qiell,
rri n`anë të djathtë të Tenzot,
Atit të gjithpushtetshëm.
Andej ka me ardhë
me na gjykue te gjallë e të vdekun.
Besoj në Shpirtin Shenjt.
Shenjtën Kishë Katolike,
shoqninë e shenjtenve.
Të ndiemit e mëkateve.
Të ngjallunit e korpit.
Jetën e pasosme.
Ashtu kjoftë.

Ati Ynë / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster (Version A)

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Ati ynë që je në qiell,
Shejtnue kjoftë emni yt.
Ardhtë mbretënia jote,
U baftë vullnesa jote,
Si në qiell, ashtu në dhé.
Bukën tonë të përditshme epna ne sot,
Ndiejna ne fajet e mëkatet tona,
Si ndiejmë na fajtorët tanë.
E mos na len me ra në të keq,
Por largona prej gjith së keq.

Ati Ynë / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster

(Shqip (Standard Tosk Albanian):

Ati ynë që je në qiell,
u shënjtëroftë emri yt.
arthtë mbretëria jote;
u bëftë dëshira jote,
si në qiell, edhe mbi dhe.
bukën tonë të përditëshme jepna neve sot;
edhe falna fajet tona,
sikundër edhe ne ua falim fajtorëvet tanë;
edhe mos na shtjerë në ngasje,
po shpëtona nga i ligu;
sepse jotja është mbretëria e fuqia
e lavdia në jetët të jetëvet.

Doxology

sepse jotja është mbretëria e fuqia e lavdia në jetët të jetëvet.

Áti ýnë / Our Father / Pater Noster (Transliteration)

9 ...Áti ýnë që jé ndë qiéjet,
ushënjtëróft' émëri ýt;

10 árthtë mbëretëría jóte; ubëftë dashurími ýt,
si ndë qiél, edhé mbë dhét;

11 búkënë tónë të përdítëshimen' ép-na néve sót;

12 edhé fálj-na fájetë tóna,
sikúndrë edhé néve ua fáljmë fajtórëvet tánë;

13 edhé mos na shtiér ndë ngásie,
pó shpëtó-na nga i ljígu;
sepsé jótia është mbëretëría e fuqía ndë jétët të jétëvet.

Amín.

Të falemi Mëri / Hail Mary / Ave Maria (Version A)

Të falemi Mëri, hirplote, Zoti me ty,
bekue je mbi të gjitha gratë,
e i bekuem fryti i barkut t`yt, Jezus.
Shenjtja Mëri, Nana eTenzot,
lutu për ne mëkatnorët, tash
e në fill të mordës sonë. Ashtu kjoftë.

Kjoftë lumni Atit / Lavdi Atit / Glory Be to the Father / Gloria Patri (Version A)

Kjoftë lumni Atit e të Birit e Shpirtit Shêjt.
Si ka kenë n’e parë, tash e përgjithmonë e jetës.
Ashtu kjoftë.

Lavdi Atit / Glory Be / Gloria Patri

Lavdi Atit e të Birit e Shpirtit Shêjt,
Si ishte në fillim, tani, e përgjithmonë,
e në jetë të jetëve. Ashtu qoftë.

O Jezu im / Zojës së Fatimas / Oh, My Jesus / Fatima Prayer Version A)

O Jezu im, na i fal mëkatet tona, pështona prej flakës së ferrit, dhe çoi në parriz gjithë shpirtnat, por sidomos ata, që kanë ma shumë nevojë për mëshirën tande.
Oh, my Jesus, forgive us our sins. save us from the fires of hell. Lead all souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy.

Jezusi im / Zojës së Fatimas / Oh, My Jesus / Fatima Prayer

Jezusi im, fali mëkatet tona,
na ruaj nga zjarri i ferrit,
merri në parriz të gjithë shpirtërat,
sidomos më nevojtaret e mëshirës Tënde.

Të falemi Regjinesha / Hail, Holy Queen / Salve Regina

Të falemi Regjinesha, Nana e Mëshirës
Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Të falemi Regjinesha, Nana e mëshirës,
jeta, ambëlcimi e shpesa jonë, të falemi.
Ty të thërrasim na të shkretët,
të bijt e Evës, tue fsha,
tue gjimue e tue kja në ket shekull plot me lot.
Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të
mëshirshmit të tu sielli prej nesh.
E Jezun, të bekuemin frytin e barkut t`yt,
ne mbas këso shkretije na e kallo.
O e dhimbshmja, o e buta,
o e ëmbla Virgjina Mëri.
Ashtu kjoftë.

Mysteries of the Rosary

Shenjat e Gëzimit / The Joyful Mysteries

(të hënën dhe të shtunën)

Shenjat e Dritës / The Luminous Mysteries

(të enjten)

Shenjat e Mundimit / The Sorrowful Mysteries

(të martën dhe të premten)

Shenjat e Lumturisë / The Glorious Mysteries

(të mërkurën dhe të dielën)

How to Pray the Rosary

How to pray the Rosary

1. + Shêji i Shêjtes Krygjë (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. Besoj në Tenzonë (The Apostles' Creed / Credo)
3. Ati Ynë (Our Father / Pater Noster)
4. 3 Të falemi Mëri (Hail Mary / Ave Maria)
5. Kjoftë lumni Atit / Lavdi Atit (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
6. Announce the 1st Mystery
7. Ati Ynë
8. 10 Të falemi Mëri
9. Kjoftë lumni Atit / Lavdi Atit / O Jezu im / Zojës së Fatimas / Oh, My Jesus
10. Announce 2nd Mystery
11. Ati Ynë
12. 10 Të falemi Mëri
13. Kjoftë lumni Atit / Lavdi Atit / O Jezu im / Zojës së Fatimas
14. Announce the 3rd Mystery
15. Ati Ynë
16. 10 Të falemi Mëri
17. Kjoftë lumni Atit / Lavdi Atit / O Jezu im / Zojës së Fatimas
18. Announce 4th Mystery
19. Ati Ynë
20. 10 Të falemi Mëri
21. Kjoftë lumni Atit / Lavdi Atit / O Jezu im / Zojës së Fatimas
22. Announce the 5th Mystery
23. Ati Ynë
24. 10 Të falemi Mëri
25. Kjoftë lumni Atit / Lavdi Atit / O Jezu im / Zojës së Fatimas / Oh, My Jesus
26. Të falemi Regjinesha (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Ati Ynë (Our Father / Pater Noster)
27. Të falemi Mëri (Hail Mary / Ave Maria)
27. Kjoftë lumni Atit / Lavdi Atit (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. + Shêji i Shêjtes Krygjë (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

The Nicene Creed / Credo

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox