The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Arbëreshë Rosary Prayers

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This language is also known as Arbëreshë Albanian.

This language is a southern Tosk Albanian dialect spoken by 80,000 people in Calabria, Apulia, Basilicata, Molise, and Sicilia, Italy.

Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages.

Contents

+ The Sign of the Cross / + Signum Crucis

+ Father, Son, and Holy Spirit

The Apostles' Creed / Credo

Tata ghine cë jee në chiex (A Sicilian Arbëreshë version) / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Tata ghine cë jee në chiex,
schetruarë clost embri ghit;
jar reghria jòte.
Bûrë clost vulema jùte astu në chiext, si në dee.
Bucnë tënë tëdiscmen emna sòt.
E ndiena meatëtë tona si na ndicgnëmi armikete tënë.
Etë mòj bieme ën pirasmô;
ma lirona caa ghiet eliga.
Astu-clost.


Ati ynë (A Calabrian Arbëreshë version) / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster

Ati ynë, që je në qielt,
u shejtëroftë emri yt;
ardhtë rregjëria jote;
u bëftë vullimi yt si në qiell ashtu mbi dhe.
Bukën tonë të përditshme ëna neve sot,
dhe ndjena neve dëtyrat tona
si edhe na ja ndjejmë detorëvet tanë,
dhe mos na shtjerë në ngasje,
po lirona nga i ligu.

Hail Mary / Ave Maria

Glory Be to the Father / Gloria Patri

Oh, My Jesus / Fatima Prayer


Oh, my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy.

Hail, Holy Queen / Salve Regina


Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Mysteries of the Rosary

The Joyful Mysteries

The Luminous Mysteries

The Sorrowful Mysteries

The Glorious Mysteries

How to Pray the Rosary

How to pray the Rosary

1. + (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. (The Apostles' Creed / Credo)
3. Tata Ghine / Ati ynë (Our Father / Pater Noster)
4. 3 (Hail Mary / Ave Maria)
5. (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
6. Announce the 1st Mystery
7. Tata Ghine / Ati ynë
8. 10 (Hail Mary / Ave Maria)
9. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
10. Announce 2nd Mystery
11. Tata Ghine / Ati ynë
12. 10 (Hail Mary / Ave Maria)
13. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
14. Announce the 3rd Mystery
15. Tata Ghine / Ati ynë
16. 10 (Hail Mary / Ave Maria)
17. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
18. Announce 4th Mystery
19. Tata Ghine / Ati ynë
20. 10 (Hail Mary / Ave Maria)
21. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
22. Announce the 5th Mystery
23. Tata Ghine / Ati ynë
24. 10 (Hail Mary / Ave Maria)
25. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
26. (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Tata Ghine / Ati ynë (Our Father / Pater Noster)
27. (Hail Mary / Ave Maria)
27. (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. + (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

How to Pray the Rosary

How to pray the Rosary

1. + (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. (The Apostles' Creed / Credo)
3. Tata Ghine / Ati Ynë (Our Father / Pater Noster)
4. 3 (Hail Mary / Ave Maria)
5. (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
6. Announce the 1st Mystery
7. Tata Ghine / Ati Ynë
8. 10 (Hail Mary / Ave Maria)
9. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
10. Announce 2nd Mystery
11. Tata Ghine / Ati Ynë
12. 10 (Hail Mary / Ave Maria)
13. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
14. Announce the 3rd Mystery
15. Tata Ghine / Ati Ynë
16. 10 (Hail Mary / Ave Maria)
17. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
18. Announce 4th Mystery
19. Tata Ghine / Ati Ynë
20. 10 (Hail Mary / Ave Maria)
21. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
22. Announce the 5th Mystery
23. Tata Ghine / Ati Ynë
24. 10 (Hail Mary / Ave Maria)
25. (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus
26. (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Tata Ghine / Ati Ynë (Our Father / Pater Noster)
27. (Hail Mary / Ave Maria)
27. (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. + (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

The Nicene Creed / Credo

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox