The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Bulgarian (Balgarski) Rosary Prayers

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This language is also known as български and Bulgarian.

This language is spoken by about 12,000,000 people in Bulgaria.

Contents

В името на / The Sign of the Cross / Signum Crucis

В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.

В името на / The Sign of the Cross / Signum Crucis

В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.

Апостолски символ / Apostles' Creed / Credo

1. Вярвам в Бога Отца Вседържителя, Твореца на небето и земята,
2. и в Исуса Христа, единородния Негов Син, нашия Господ:
3. Който е заченат от Светия Дух и е роден от Дева Мария,
4. Който е пострадал при Пилат Понтийски, бил разпнат на кръст и бил погребан,
5. Който е слязъл в ада и в третия ден е възкръснал от мъртвите,
6. Който се е възнесъл на небесата и е седнал отдясно на Бога Отца Всемогъщия,
7. Който отново ще дойде да съди живите и мъртвите.
8. Вярвам в Светия Дух,
9. Вярвам в светата католическа (вселенска) Църква, в общението на светиите,
10. в опрощаването на греховете,
11. във възкресението на мъртвите,
12. във вечния живот. Амин.


Отче Наш / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Отче наш, който си на небесата,
да се свети името ти,
да дойде царството ти,
да бъде волята ти,
както на небето,
тъй и на земята.
Насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на длъжниците си,
и не ни въвеждай в изкушение,
но избави ни от лукавия.
Амин.


Отче Наш / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster

Отче наш,
който си на небесата,
да се свети името ти,
да дойде царството ти,
да бъде волята ти,
както на небето,
тъй и на земята.
Насъщния ни хляб
дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на длъжниците си,
и не ни въвеждай в изкушение,
но избави ни от лукавия.
Амин.

Отче Наш / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster

Отче наш,
Който си на небесата,
да се свети Твоето име,
да дойде Твоето царство;
да бъде Твоята воля,
както на небето
така и на земята;
Дай ни днес ежедневния хляб;
и прости ни дълговете,
както и ние простихме
на нашите длъжници;
и не ни въвеждай в изкушение,
но избави ни от лукавия.
Амин.

Отче Наш / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster (according to Matthew 6:9-13)

«Отче наш,
Който си нb небесата,
да се почита името ти,
да настъпи царството ти,
да се изпълни волята ти
както на небето,така и на земята.
Дай ни днес хлябa,
от който се нуждаем.
Прости греховете ни така,
както и ние сме простили на онезе,
които са ни сторили зло.
И не ни изправяй пред изкушение,
а ни избави от лукавия.»

Otče Naš / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster (according to Matthew 6:9-13)

Otče naš, kojto si na nebesata:
da se sveti tvoeto ime.
Da dojde tvoeto carstvo.
Da băde tvojata volja kakto
na nebeto tăj i na zemjata.
Nasăštnija ni chljab daj ni dnes.
I prosti nam dălgovete
ni, kakto i nie proštavame
na dlăžnicite si.
I ne văvedi nas v izkušenie,
no izbavi ni ot lukavia.
(Zaštoto tvoe e carstvo i silata
i slavata vo veki.)

Otche Nash / Our Father / Pater Noster

Otche nash,
kojto si na nebesata,
da se sveti imeto Ti,
da dojde carstvoto Ti,
da ba'de voljata Ti
kakto na nebeto,
ta'j i na zemjata.
Nasa'shtnijat ni khljab dai ni dnes,
i prosti nam da'lgovete ni,
kakto i nie proshtavame na dla'zhnitsite si,
i ne ni va'vezhdaj v iskushenie,
no izbavi ni ot lukavija.
Amin.

Отче наш / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster

Luke 11:2-4

2. ...Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име;
да дойде Твоето царство;
да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята;
3. насъщния ни хляб давай ни всеки ден;
4. и прости нам греховете ни,
защото и сами ние прощаваме на всеки наш длъжник;
и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия.

Otche nash / Our Father / Pater Noster (Starobalgarski Version - Old Church Slavonic)

Otche nash
izhe esi na nebesakh,
da svjatitsja imja Tvoe,
da pridet carstvie Tvoe,
da bud'et volja Tvoja
jako na nebesi i na zemli.
Khleb nash nasushtnij dazhd nam dnes,
i ostavi nam dolgi nasha,
jako zhe i mi ostavljaem dolzhnikom nashim.
i ne vovedi nas vo izkushenie,
no izbavi nas ot lukavago.
Amin.

Отче наш / Our Father / Pater Noster

Отче наш, Който си на небето!
Да се свети Твоето име;
да дойде Твоето царство;
да бъде Твоята воля, както на небето,
така и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес;
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на
длъжниците си;
и не въведи нас в искушение,
а избави ни от лукавия;
защото Твое е царството,
и силата, и славата вовеки. Амин!

Отче наш / Our Father / Pater Noster

Отче наш, който си на небесата, да се свети име Твоето,
да дойде царство Твоето,
да бъде воля Твоята както на небето,
тъй и на земята.
Хляб ни насъщния дай ни днес.
И прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на длъжниците си.
И не въведи нас в искушение,
но избави ни от лукавя. Амин.

Отче наш / Our Father / Pater Noster

Отче наш, който си на небесата,
да се свети името Твое,
да дойде царството Твое,
да бъде волята Твоя,
както на небето така и на земята.
Хляба наш насъщен дай ни днес,
и прости нам дълговете наши,
както и ние прощаваме на длъжниците ни,
и не въведи ни в изкушение,
но избави ни от лукавия,
защото твое е царството
и силата и славата во веки.
Амин.

Радвай се / Hail Mary / Ave Maria

Радай се, благодатна Марио!
Господъ е съ тебе,
благословена си ти между женитѣ
и благословенъ е ᄀлодътъ на твоята утроба—Исусъ.
Света Марио, майко Божия,
моли сеза наcъ грѣшници сега и
на смъртния ни часъ.
Аминъ.

Слава на / Glory Be to the Father / Gloria Patri

Слава на Отца и Сина и Светаго Духа,
както беше в началото,
сега и всякога,
и во веки веков. Амин.

О, Исусе / O, My Jesus / Fatima Prayer

О, Исусе, прости ни прегрешенията,
спаси ни от огъня на пъкъла.
Води всички души към Рая,
особено онези,
които имат най-голяма нужда от твоята милост.
Амин.
Oh, my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy.

О, Исусе / O, My Jesus / Fatima Prayer

О, Исусе, прости ни греховете,
Предпази ни от вечния огън
И въведи в Небето всички души
а особено онези,
които най- много се нуждаят от Твоето милосърдие.
Амин.

Спасение, О Кралице, Майко на милостта
Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Мир на Теб,О Кралице / Hail, Holy Queen / Salve Regina

Спасение, О Кралице, Майко на милостта, живот наш,
наша нежност, наша надежда, Спасение!
Дете от Ева, ние викаме към Теб,
към Теб въздишаме,
стенем и плачем в тази долина от сълзи.
О ти, наша защитнице,
обърни към нас твят милостив поглед.
И след това ободрение,
покажи ни Иисус,
благословеният плод от утробата Ти
О кротка, О милостива,
О блага Дева Мария! Амин.


Заключаваща молитва / Prayer after the Rosary

Моли се за нас, О Свещена Божия Майко.

·Че ние да можем да заслужим обещанията на Исус.

·Нека да се молим.

·О Господи, чийто единствено роден Син, който чрез своят живот, смърт и възкресение, е изкупил за нас наградата на вечното спасение, ние те умоляваме, че медитирайки върху тайните на най-свещената броеница на Благословената Дева Мария, ние да можем да подражаваме това което тя съдърца и да придобием това, което тя обещава, чрез същия Христос, нашия Бог. Амин.

The Mysteries of the Holy Rosary

РАДОСТНИ ТАЙНИ / The Joyful Mysteries

(понеделник и събота)

СВЕТЛИ ТАЙНИ / The Luminous Mysteries

(четвъртък)


СКРЪБНИ ТАЙНИ / The Sorrowful Mysteries

(вторник и петък)


СЛАВНИ ТАЙНИ / The Glorious Mysteries

(сряда и неделя)


Схема на Моленето на Светата Броеница / How to Pray the Rosary

How to pray the Rosary

1. В името на (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. Символ Верую (The Apostles' Creed / Credo)
3. Отче Наш (Our Father / Pater Noster)
4. 3 Радвай се (Hail Mary / Ave Maria)
5. Слава на (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
6. ТАЙНИ 1 / Announce 1st Mystery
7. Отче Наш
8. 10 Радвай се
9. Слава на / О, Исусе Oh, My Jesus
10. ТАЙНИ 2 / Announce 2nd Mystery
11. Отче Наш
12. 10 Радвай се
13. Слава на / О, Исусе
14. ТАЙНИ 3 / Announce 3rd Mystery
15. Отче Наш
16. 10 Радвай се
17. Слава на / О, Исусе
18. ТАЙНИ 4 / Announce 4th Mystery
19. Отче Наш
20. 10 Радвай се
21. Слава на / О, Исусе
22. ТАЙНИ 5 / Announce 5th Mystery
23. Отче Наш
24. 10 Радвай се
25. Слава на / О, Исусе Oh, My Jesus
26. Мир на Теб,О Кралице (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Отче Наш (Our Father / Pater Noster)
27. Радвай се (Hail Mary / Ave Maria)
27. Слава на (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. В името на (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

Another version of Схема на Моленето на Светата Броеница / How to Pray the Rosary

НАЧАЛО: започнете моленето като се прекръстите; на кръста кажете «В името на...» и «Символ Верую»

На първата перла, кажете “Отче Наш”

На следващите три перли молете “Радвай се” и накрая кажете “Слава на”

Започнете всяка декада, като казвате дадената тайна; тогава на големите перли молете “Отче Наш”, а на 10-те малки перли “Радвай се”. На края на всяка декада прибавете “О, Исусе” и “Слава на”.

След свършване на последната декада, приключете с "Мир на Теб,О Кралице" Заключаваща молитва

Никео-Цариградски символ / The Nicene Creed

Вярвам в един Бог Отец, Вседържител,
Творец на небето и земята,
на всичко видимо и невидимо.

И в един Господ Иисус Христос,
Сина Божий, Единородния,
Който e роден от Отца преди всички векове:
Светлина от Светлина,
Бог истинен от Бог истинен,
роден, несътворен,
единосъщен с Отца и чрез Когото всичко e станало;

Който заради нас, човеците,
и заради нашето спасение слезе от небесата
и се въплъти от Дух Светий и Дева Мария, и стана човек;

и бе разпнат за нас при Понтия Пилата,
и страда, и бе погребан;

и възкръсна в третия ден, според Писанията;

и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца;
и пак ше дойде със слава да съди живи и
мъртви и царството Му не ше има край.

И в Духа Светаго, Господа, Животворящия,
Който от Отца и Сина изхожда,
Комуто се покланяме и
Го славим наравно с Отца и Сина,
и Който e говорил чрез пророците.

В една света вселенска и апостолска Църква.
Изповядам едно кръщение за опрощаване на греховете.
Чакам въскресение на мъртвите и живот в бъдещия век! Амин!

Символ на вярата (Символ веры) / The Nicene Creed

1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята,
на всичко видимо и невидимо.
2. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния,
Който е роден от Отца преди всички векове:
Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен,
роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.
3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се
въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.
4. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.
5. И възкръсна в третия ден, според Писанията.
6. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.
7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.
8. И в Духа Светаго, Господа, Животоворящия, който от Отца изхожда,
Комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.
9. В едната, света, вселенска (съборна) и апостолска Църква.
10. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.
11. Чакам възкресение на мъртвите.
12. И живот в бъдещия век! Амин.

Tiha Nosht, Sveta Nosht! / Silent Night / Stille Nacht

Luke 2:1-20

Tiha Nosht, Sveta Nosht!
Silent Night

Tiha nosht, sveta nosht!
Vsichko spi v'tishina.
Sal devitsa bdi vav zahlas
nad detentse v'tozi svet chas.
Bog se razhda vsred nas.
Bog se razhda vsred nas.

Tiha nosht, sveta nosht!
Oszhdba v'taz zemya!
Bog se razhda v bedna streha
v'malka yasla zarad greha.
Bog velik e cheda!
Bog velik e cheda!

Tiha nosht, sveta nosht!
V sladak san, bez ogan
spi detense v nezhni gardi
i sanuva sladki mechti.
Spi, detense, spi!
Spi, detense, spi!

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox