The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Croatian Mass Book

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

Hrvatska Misa

Uvodni Obredi

(Svi Stoje)

Dok svećenik sa službenicima ide prema oltaru, pjeva se ulazna pjesma. Kad završi ulazna pjesma, svećenik i vjernici se znamenuju znakom križa govoreći:

Svećenik: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Narod: Amen.

Svećenik: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama.

Narod: I s duhom tvojim.

Confiteor

Svećenik, đakon, ili koji drugi prikladan službenik može vrlo kratko uvesti vjernike u misu dana. Potom slijedi pokajnički čin. Svećenik pozove vjernike na pokajanje.

Svećenik: Braćo i sestre, priznajmo svoje grijehe da mognemo proslaviti sveta otajstva.

"moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh...."

Svi: Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propusrom, (i, udarajući se u prsa, kažu) moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blženu Mariju vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas braćo, da se molite za me Gospodinu, Bogu našemu.

Slijedi svećenikovo odrješenje:

Svećenik: Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u živit vječni.

Narod: Amen.

Kyrie

(Svi pjevaju, ili svećenik i narod naizmjenice mole:)

Svećenik Gospodine, smiluj se.

Narod: Gospodine, smiluj se.

Svećenik: Kriste, smiluj se..

Narod: Kriste, smiluj se.

Svećenik: Gospodine, smiluj se.

Narod: Gospodine, smiluj se.

Slava Bogu

(Zatim, kad je određeno, pjeva se ili govori:)

Svećenik: Slava Bogu na visini

Sve: l na zemlji mir ljudima dobre votje. Hvalimo te. Blagoslivljam te. Klanjamo ti se. Stavimo te. Zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, Kratju nebeski, Bože Oče svemogući. Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Kriste. Gospodine Bože, Jaganjče Božji, Sine Očev. Koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš s desne Ocu, smiluj nam se.

Jer ti si jedini svet. Ti si jedini Gospodin. Ti si jedini Svevišnji, Isuse Kriste. Sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca. Amen.

Molitvu koja završava

Molitvu koja završava

Svećenik: Pomolimo se . . . po sve vijeke vjekova.

Narod: Amen.

Služba rijeći

(Svi Sjednu)

Prvo ćitanje

Čitač: Čitanje iz Knjige ....... Rijeć je Gospodnja.

Narod: Bogu hvala.

Pripjevni Psalam

(Čitač ili pjevači izvode psalam, a narod pripjev.)

Čitač: ...........

Narod: ...........

Drugo ćitanje

(Nakon toga, ako treba čitati drugo čitanje, čitač ga čita kao gore. U znak da je čitanje završeno čitac doda:)

Čitač: Čitanje iz ......... Rijeć je Gospodnja.

Narod: Bogu hvala.

Evanđelje

(Svi Ustanu) (Slijedi Aleluja ili druga pjesma. Zatim đakon ili svećenik kaže: Čitač: Aleluja, aleluja, aleluja.

Narod: Aleluja, aleluja, aleluja.

Čitač: . . .

Narod: Aleluja, aleluja, aleluja.

Svećenik: Gospodin s vama.

Narod: I s duhom tvojim.


Svećenik: Ćitanje iz svetog Evanđelja po . . .

"Ćitanje iz svetog Evanđelja ..."

(Pri tome svi prave znak križa na čelu, ustima i prsima.)

Narod: + Slava tebi, Gospodine.

Svećenik: ... Riječ je Gospodnja.

Narod: Slava tebi, Kriste.

Homilija

(Svi Sjednu)

(Slijedi Propovijed, a nakon propovijedi, ako je određeno, moli se Vjerovanje:)

Vjerovanje

(Svi Ustanu)

Svećenik: ...

"I utjelovio se po Duhu Svetom..."

Svećenik: Verujem u jednoga Boga.

Narod: Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga. I u jednog Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega. Rođenog od Oca prije svih vjekova. Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga. Rođena, ne stvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno. Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s ŋbesa.

(Na riječi: "I utjelovio se . . . svi se naklone.)

I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice: i postao čovjekom. Raspet također za nas: pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan. I uskrsnuo treći dan, po Svetom pismu. I uzašao na nebo: sjedi s desne Ocu. I opet će doći suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca; koji izlazi od Oca i Sina. Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi; koji je govorio po prorocima. l u jednu svetu katoličku i apostolsku Crkvu. lspovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha.

I iščekujem uskrsnuće mrtvih. I život budućega vijeka. Amen.

The Prayers of the Faithful follow the Creed.

Vjernička Molitva

Svećenik: ...

Vjernička Molitva

Odmah zatim moli se Vjernička molitva.)

Svećenik: ... Riječ je Gospodnja.

Čitač: ...

Narod: Gospodine, usliši nas.

Čitač: ...

Narod: Gospodine, usliši nasr.

Čitač: ...

Narod: Gospodine, usliši nas.

Čitač: ...

Narod: Gospodine, usliši nas.

Čitač: ...

Narod: Gospodine, usliši nas.

Svećenik: ... Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

Narod: Amen.

"...kruhom života."

Euharistjska Služba

(Svi Sjednu)

(Nakon toga počne prikazna pjesma. Međutim poslužnici srave na oltar tjelesnik, ubrus, kalež i misal. Poželjno je da vjernici svoje sudjelovanje prinosom: donoseći ili kruh i vino za euharistijsko slavlje ili druge darove za patrebe Crkve i siromaha.)

Svećenik: Blagoslovljen da si, Gospodine, Bože svega svijeta: od tvoje darežljivosti primismo kruh što ga prinosimo; on, plod zemlje i rada ruku čovječjih, postat će nam kruh života.

(Ako se prikazna pjesma ne pjeva, svećenik moli naglas, a narod može na kraju uskliknuti:)

Narod: Blagoslovljen Bog u vijeke.

"Otajstvo ove vode i vina ..."

Svećenik Otajstvo ove vode i vina učinilo nas dionicima božanstva onoga koji se udostojao uzeti dijela u našem čovještvu.

The Pouring of the Water and Wine

Svećenik: Blagoslovljen da si, Gospodine, Bože svega svijeta: od tvoje darežljivosti primismo vino što ti ga prinosimo; ono, plod trsa i rada ruku čovječjih, postat će nam piće duhovno.

Narod: Blagoslovljen Bog u vijeke.

Svećenik: Primi nas, Gospodine, duhom ponizne i srcem skrušene; bila danas naša žrtva pred tvojim licem takva da ti se svidi, Gospodine Bože.

(Dok pere ruke govori:)

Svećenik: Operi me, Gospodine, od mog bezakonja i od grijeha me moga očisti. Svećenik: Molite, braćo: da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu.

(Svi Ustanu) Narod: Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku na hvalu i slavu svojega imena, i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj Crkvi.

Svećenik: Gospodine, .... Po Kristu Gospodinu našemu.

Narod: Amen.

Druga Euharistijka Molitva

Svećenik: Gospodin s vama..

Narod: I s Duhom tvojim.

Svećenik Gore srca.

Narod: Imamo kod Gospodina.

Svećenik: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.

Narod: Dostojno je i pravedno.

Svećenik: Uistinu, dostojno je i pravedno, pravo i spasonosno, svagda i svagdje zahvaljivati tebi, Oče sveti, po tvom ljubljenom Sinu Isusu Kristu, Riječi tvojoj po kojoj si sve stvorio. Njega si nam, utjelovljena po Duhu Svetom i rođena od Djevice, za Spasitelja i Otkupitelja poslao. Vršeći tvoju volju on tebi steče sveti narod; trpio je na križu razapet, da smrt uništi, uskrsnuće objavi. I stoga s anđelima i sa svima svetima slavu tvoju naviještamo uglas govoreći:

"Hosanna ..."

Svet, Svet, Svet

Sve: Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave. Hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Hosana u visini.

(Svi Kleknu)

Svećenik nastavi sam:

Svećenik: Uistinu svet si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe, zato, molimo: rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu Tijelo i Krv Gospodina našega Isusa Krista.

(Svećenik begins the account of the Last Supper:)

The Last Supper

(Na završetku Euharistijske molitve svećenik uzima pliticu s Hostijom i kalež, oboje podigne i govori:)

Svećenik uzima pliticu s Hostijom

Svećenik: Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: + Uzmite i jedite od ovoga svi: ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Svećenik elevates the Host, and genuflects. Then, taking the chalice in his hands, he continues with the narrative of the Last Supper:

Svećenik: Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći:

+ Uzmite i pijte iz njega svi: ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza koja će se proliti za vas i za sve ljude na optuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.

Svećenik uzima pliticu s kalež, oboje podigne i govori:

Svećenik: Tajna vjere.

Svećenik Uzima Pliticu s Kalež

Sve: Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo.

(Zatim svećenik raširenih ruku govori:)

Svećenik: Slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća tvoga Sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja, i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike Tijela i Krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.

Spomeni se, Gospodine, Crkve svoje širom svijeta: usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim I. i biskupom našim I. i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše brače i sestara, koji usnuše u nadi uskrsnuća, i svih koji preminuše u tvom smilovanju: privedi ih k svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu.

(Na završetku Euharistijske molitve svećenik uzima pliticu s Hostijom i kalež, oboje podigne i govori:)

Svećenik: Po Kristu, i s Kristom, i u Kristu, tebi Bogu, Ocu Svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova.

Narod: Amen.

Obred Pričesti

Oče Naš

(Svi Stoje)

Svećenik: Spasonosnim zapovijedima potaknuti i božanskimnaukom poučeni usudujemo se govoriti:

Oče Naš

Sve: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim; i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grihjeha i sigurni od sviju nereda: čekajući blaženu nadu i dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.

Narod: Jer tvoje je kraljevsto i slava i moć u vjekove.

Svećenik: Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima: "Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem"; ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje Crkve; smiri je, molimo, i saberi u jedno, kako je volja tvoja. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

Narod: Amen.

Svećenik: Mir Gospodnji bio vazda s vama.

Narod: I s duhom tvojim.

(Zatim, ako je zgodno, đakon ili svećenik nadoda:)

Svećenik ili đakon: Pružite mir jedni grugima.

(I svi prema običaju rukuju se i zasvjedoče jedni drugima mir i ljubav. Zatim svećenik prelomi hostiju istavi komadić u kalež govoreći:)

Svećenik ili đakon: Ovo sjedinjenje Tijela i Krvi Gospodina našega Isusa Krista bilo nama pričesnicima za vječni život.

(Zatim svećenik i narod govori ili pjeva:)

Narod: Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir.

"Evo Jaganjca Božjeg"

The priest prays silently, genuflects... (Ssvećenik uzima pliticu s Hostijom i kalež, oboje podigne i govori:)

Svećenik: Evo Jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jaganjčevu.

(I zajedno s narodom jedanput kaže:)

Sve: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravitće duša moja.

Svećenik: Tijelo Kristovo sačuvalo me na život vječni.

(Svećenik blaguje Tijelo Kristovo. Zatim uzme kalež i tiho kaže:)

Svećenik: Krv Kristovo sačuvalo me na život vječni.

(Slijedi pričest vjernika:)

Svećenik: Tijelo Kristovo.

Pričesnik: Amen.

Popričesna Molitva

Svećenik: Pomolimo se.....Po Kristu Gospodinu našemu.

Narod: Amen.

Završni Obred

(Slijede ako ih ima, kratke obvaijesti narodu. Zatim se narod otpušta. Svećenik, šireći ruke prema narodu kaže:)

Svećenik: Gospodin s vama

Narod: I s duhom tvojim.

Završni Obred

Svećenik: Blagoslovio vas svemogući Bog, + Otac i Sin i Duh Sveti.

Narod: Amen.

Svećenik dismisses the people with a conclusion such as:

"...Go in peace to love and serve the Lord."

Svećenik: Idite u miru.

Narod: Bogu hvala.

(Slijedi završna pjesma. Svećenik poljubi oltar, iskaže mu dužnu počast s poslužnicima i odlazi u sakristiju.)

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox