The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Croatian Test page

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

Hrvatska Misa

Uvodni Obredi

(Svi Stoje)

Dok svećenik sa službenicima ide prema oltaru, pjeva se ulazna pjesma. Kad završi ulazna pjesma, svećenik i vjernici se znamenuju znakom križa govoreći:

Svećenik: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Narod: Amen.

Svećenik: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama.

Narod: I s duhom tvojim.

Confiteor

Svećenik, đakon, ili koji drugi prikladan službenik može vrlo kratko uvesti vjernike u misu dana. Potom slijedi pokajnički čin. Svećenik pozove vjernike na pokajanje.

Svećenik: Braćo i sestre, priznajmo svoje grijehe da mognemo proslaviti sveta otajstva.

"moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh...."

Svi: Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propusrom, (i, udarajući se u prsa, kažu) moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blženu Mariju vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas braćo, da se molite za me Gospodinu, Bogu našemu.

Slijedi svećenikovo odrješenje:

Svećenik: Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u živit vječni.

Narod: Amen.

Kyrie

(Svi pjevaju, ili svećenik i narod naizmjenice mole:)

Svećenik Gospodine, smiluj se.

Narod: Gospodine, smiluj se.

Svećenik: Kriste, smiluj se..

Narod: Kriste, smiluj se.

Svećenik: Gospodine, smiluj se.

Narod: Gospodine, smiluj se.

Slava Bogu

(Zatim, kad je određeno, pjeva se ili govori:)

Svećenik: Slava Bogu na visini

Sve: l na zemlji mir ljudima dobre votje. Hvalimo te. Blagoslivljam te. Klanjamo ti se. Stavimo te. Zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, Kratju nebeski, Bože Oče svemogući. Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Kriste. Gospodine Bože, Jaganjče Božji, Sine Očev. Koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš s desne Ocu, smiluj nam se.

Jer ti si jedini svet. Ti si jedini Gospodin. Ti si jedini Svevišnji, Isuse Kriste. Sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca. Amen.

Molitvu koja završava

Molitvu koja završava

Svećenik: Pomolimo se . . . po sve vijeke vjekova.

Narod: Amen.

Služba rijeći

(Svi Sjednu)

Prvo ćitanje

Čitač: Čitanje iz Knjige ....... Rijeć je Gospodnja.

Narod: Bogu hvala.

Pripjevni Psalam

(Čitač ili pjevači izvode psalam, a narod pripjev.)

Čitač: ...........

Narod: ...........

Drugo ćitanje

(Nakon toga, ako treba čitati drugo čitanje, čitač ga čita kao gore. U znak da je čitanje završeno čitac doda:)

Čitač: Čitanje iz ......... Rijeć je Gospodnja.

Narod: Bogu hvala.

Evanđelje

(Svi Ustanu) (Slijedi Aleluja ili druga pjesma. Zatim đakon ili svećenik kaže: Čitač: Aleluja, aleluja, aleluja.

Narod: Aleluja, aleluja, aleluja.

Čitač: . . .

Narod: Aleluja, aleluja, aleluja.

Svećenik: Gospodin s vama.

Narod: I s duhom tvojim.


Svećenik: Ćitanje iz svetog Evanđelja po . . .

"Ćitanje iz svetog Evanđelja ..."

(Pri tome svi prave znak križa na čelu, ustima i prsima.)

Narod: + Slava tebi, Gospodine.

Svećenik: ... Riječ je Gospodnja.

Narod: Slava tebi, Kriste.

Homilija

(Svi Sjednu)

(Slijedi Propovijed, a nakon propovijedi, ako je određeno, moli se Vjerovanje:)

Vjerovanje

(Svi Ustanu)

Svećenik: ...

"I utjelovio se po Duhu Svetom..."

Svećenik: Verujem u jednoga Boga.

Narod: Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga. I u jednog Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega. Rođenog od Oca prije svih vjekova. Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga. Rođena, ne stvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno. Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s ŋbesa.

(Na riječi: "I utjelovio se . . . svi se naklone.)

I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice: i postao čovjekom. Raspet također za nas: pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan. I uskrsnuo treći dan, po Svetom pismu. I uzašao na nebo: sjedi s desne Ocu. I opet će doći suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca; koji izlazi od Oca i Sina. Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi; koji je govorio po prorocima. l u jednu svetu katoličku i apostolsku Crkvu. lspovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha.

I iščekujem uskrsnuće mrtvih. I život budućega vijeka. Amen.

The Prayers of the Faithful follow the Creed.

Vjernička Molitva

Svećenik: ...

Vjernička Molitva

Odmah zatim moli se Vjernička molitva.)

Svećenik: ... Riječ je Gospodnja.

Čitač: ...

Narod: Gospodine, usliši nas.

Čitač: ...

Narod: Gospodine, usliši nasr.

Čitač: ...

Narod: Gospodine, usliši nas.

Čitač: ...

Narod: Gospodine, usliši nas.

Čitač: ...

Narod: Gospodine, usliši nas.

Svećenik: ... Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

Narod: Amen.

"...kruhom života."

Euharistjska Služba

(Svi Sjednu)

(Nakon toga počne prikazna pjesma. Međutim poslužnici srave na oltar tjelesnik, ubrus, kalež i misal. Poželjno je da vjernici svoje sudjelovanje prinosom: donoseći ili kruh i vino za euharistijsko slavlje ili druge darove za patrebe Crkve i siromaha.)

Svećenik: Blagoslovljen da si, Gospodine, Bože svega svijeta: od tvoje darežljivosti primismo kruh što ga prinosimo; on, plod zemlje i rada ruku čovječjih, postat će nam kruh života.

(Ako se prikazna pjesma ne pjeva, svećenik moli naglas, a narod može na kraju uskliknuti:)

Narod: Blagoslovljen Bog u vijeke.

"Otajstvo ove vode i vina ..."

Svećenik Otajstvo ove vode i vina učinilo nas dionicima božanstva onoga koji se udostojao uzeti dijela u našem čovještvu.

The Pouring of the Water and Wine

Svećenik: Blagoslovljen da si, Gospodine, Bože svega svijeta: od tvoje darežljivosti primismo vino što ti ga prinosimo; ono, plod trsa i rada ruku čovječjih, postat će nam piće duhovno.

Narod: Blagoslovljen Bog u vijeke.

Svećenik: Primi nas, Gospodine, duhom ponizne i srcem skrušene; bila danas naša žrtva pred tvojim licem takva da ti se svidi, Gospodine Bože.

(Dok pere ruke govori:)

Svećenik: Operi me, Gospodine, od mog bezakonja i od grijeha me moga očisti. Svećenik: Molite, braćo: da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu.

(Svi Ustanu) Narod: Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku na hvalu i slavu svojega imena, i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj Crkvi.

Svećenik: Gospodine, .... Po Kristu Gospodinu našemu.

Narod: Amen.

Druga Euharistijka Molitva

Svećenik: Gospodin s vama..

Narod: I s Duhom tvojim.

Svećenik Gore srca.

Narod: Imamo kod Gospodina.

Svećenik: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.

Narod: Dostojno je i pravedno.

Svećenik: Uistinu, dostojno je i pravedno, pravo i spasonosno, svagda i svagdje zahvaljivati tebi, Oče sveti, po tvom ljubljenom Sinu Isusu Kristu, Riječi tvojoj po kojoj si sve stvorio. Njega si nam, utjelovljena po Duhu Svetom i rođena od Djevice, za Spasitelja i Otkupitelja poslao. Vršeći tvoju volju on tebi steče sveti narod; trpio je na križu razapet, da smrt uništi, uskrsnuće objavi. I stoga s anđelima i sa svima svetima slavu tvoju naviještamo uglas govoreći:

"Hosanna ..."

Svet, Svet, Svet

Sve: Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave. Hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Hosana u visini.

(Svi Kleknu)

Svećenik nastavi sam:

Svećenik: Uistinu svet si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe, zato, molimo: rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu Tijelo i Krv Gospodina našega Isusa Krista.

(Svećenik begins the account of the Last Supper:)

The Last Supper

(Na završetku Euharistijske molitve svećenik uzima pliticu s Hostijom i kalež, oboje podigne i govori:)

Svećenik uzima pliticu s Hostijom

Svećenik: Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: + Uzmite i jedite od ovoga svi: ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Svećenik elevates the Host, and genuflects. Then, taking the chalice in his hands, he continues with the narrative of the Last Supper:

Svećenik: Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći:

+ Uzmite i pijte iz njega svi: ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza koja će se proliti za vas i za sve ljude na optuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.

Svećenik uzima pliticu s kalež, oboje podigne i govori:

Svećenik: Tajna vjere.

Svećenik Uzima Pliticu s Kalež

Sve: Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo.

(Zatim svećenik raširenih ruku govori:)

Svećenik: Slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća tvoga Sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja, i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike Tijela i Krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.

Spomeni se, Gospodine, Crkve svoje širom svijeta: usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim I. i biskupom našim I. i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše brače i sestara, koji usnuše u nadi uskrsnuća, i svih koji preminuše u tvom smilovanju: privedi ih k svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu.

(Na završetku Euharistijske molitve svećenik uzima pliticu s Hostijom i kalež, oboje podigne i govori:)

Svećenik: Po Kristu, i s Kristom, i u Kristu, tebi Bogu, Ocu Svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova.

Narod: Amen.

Obred Pričesti

Oče Naš

(Svi Stoje)

Svećenik: Spasonosnim zapovijedima potaknuti i božanskimnaukom poučeni usudujemo se govoriti:

Oče Naš

Sve: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim; i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

Svećenik: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grihjeha i sigurni od sviju nereda: čekajući blaženu nadu i dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.

Narod: Jer tvoje je kraljevsto i slava i moć u vjekove.

Svećenik: Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima: "Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem"; ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje Crkve; smiri je, molimo, i saberi u jedno, kako je volja tvoja. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

Narod: Amen.

Svećenik: Mir Gospodnji bio vazda s vama.

Narod: I s duhom tvojim.

(Zatim, ako je zgodno, đakon ili svećenik nadoda:)

Svećenik ili đakon: Pružite mir jedni grugima.

(I svi prema običaju rukuju se i zasvjedoče jedni drugima mir i ljubav. Zatim svećenik prelomi hostiju istavi komadić u kalež govoreći:)

Svećenik ili đakon: Ovo sjedinjenje Tijela i Krvi Gospodina našega Isusa Krista bilo nama pričesnicima za vječni život.

(Zatim svećenik i narod govori ili pjeva:)

Narod: Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir.

"Evo Jaganjca Božjeg"

The priest prays silently, genuflects... (Ssvećenik uzima pliticu s Hostijom i kalež, oboje podigne i govori:)

Svećenik: Evo Jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jaganjčevu.

(I zajedno s narodom jedanput kaže:)

Sve: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravitće duša moja.

Svećenik: Tijelo Kristovo sačuvalo me na život vječni.

(Svećenik blaguje Tijelo Kristovo. Zatim uzme kalež i tiho kaže:)

Svećenik: Krv Kristovo sačuvalo me na život vječni.

(Slijedi pričest vjernika:)

Svećenik: Tijelo Kristovo.

Pričesnik: Amen.

Popričesna Molitva

Svećenik: Pomolimo se.....Po Kristu Gospodinu našemu.

Narod: Amen.

Završni Obred

(Slijede ako ih ima, kratke obvaijesti narodu. Zatim se narod otpušta. Svećenik, šireći ruke prema narodu kaže:)

Svećenik: Gospodin s vama

Narod: I s duhom tvojim.

Završni Obred

Svećenik: Blagoslovio vas svemogući Bog, + Otac i Sin i Duh Sveti.

Narod: Amen.

Svećenik dismisses the people with a conclusion such as:

"...Go in peace to love and serve the Lord."

Svećenik: Idite u miru.

Narod: Bogu hvala.

(Slijedi završna pjesma. Svećenik poljubi oltar, iskaže mu dužnu počast s poslužnicima i odlazi u sakristiju.)

English Holy Mass

This page is still under construction!
The texts used may be copyrighted - (see www.icelweb.org and click on "copyright policies"): Excerpts from the English translation of The Roman Missal © 2010, ICEL. All rights reserved.

The Holy Trinity: Father, Son, and Holy Spirit

Introductory Rites

Entrance Song or Antiphon and Greeting

(Stand)

(After the entrance song, all make the Sign of the Cross.)
Matthew 28:19
John 14:13-14
Acts 2:21

Priest: + In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.

People: Amen.

Priest: The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.
2 Corinthians 13:14

People: And also with you.

Optional:
Priest: The grace and peace of God our Father ...
Ephesians 1:2
Priest: The Lord be with you.
Matthew 1:23
Matthew 28:20

... I have sinned through my own fault, in my thoughts and in my words, ...

Penitential Rite / Confiteor

Leviticus 5:5
Nehemiah 1:5-9
Daniel 9:3-19
James 5:16

The priest or deacon invites the people to recall their failures and sins and to repent of them in silence.

Priest: My brothers and sisters, to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us call to mind our sins.

People: I confess to almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have sinned through my own fault (Here strike fist over heart),
in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do;
and I ask blessed Mary, ever virgin, all the angels and saints, and you my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God.

... I have sinned ... in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do; ...
I ask blessed Mary, ever virgin, all the angels and saints,...to pray for me to the Lord our God.


The priest gives the absolution:

Priest: May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life.

People: Amen.

Lord, Have Mercy / Kyrie

Matthew 15:22
Matthew 17:15
Matthew 20:30-31
Psalm 122 (123):3


(or)

Lord, have mercy.
The repentance of Miriam
Numbers 12:15
Lord, have mercy.
The repentance of King David
2 Kings 12Christ, have mercy.
The repentance of the king of Nineveh
Jonah 3
Christ, have mercy.
The Good Shepherd shows compassion toward the lost sheep
Luke 15:3-7


Lord, have mercy.
The repentance of the tax collector
Luke 18:10-14
Lord, have mercy.
The conversion of St. Paul
Acts 9:1-22Priest: Lord, have mercy.

People: Lord, have mercy.

Priest: Christ, have mercy.

People: Christ, have mercy.

Priest: Lord, have mercy.

People: Lord, have mercy.

Glory To God in the Highest / Gloria

(On Sundays outside of Advent and Lent, and on solemnities and feasts, the Gloria is used.)
Luke 2:14
Apocalypse 4:11
Apocalypse 5:11-14

Priest: Glory to God in the highest

All: And peace to his people on earth.
Lord God, heavenly King,
almighty God and Father,
we worship you, we give you thanks,
we praise you for your glory.
Lord Jesus Christ, only Son of the Father,
Lord God, Lamb of God,
you take away the sin of the world:
have mercy on us;
you are seated at the right hand of the Father:
receive our prayer.
For you alone are the Holy One,
you alone are the Lord,
you alone are the Most High, Jesus Christ,
with the Holy Spirit,
in the glory of God the Father. Amen.

Prayers concluded by "Amen", which means "So be it" are found in:
Nehemiah 8:6
Psalm 40 (41):14
Romans 16:27
Hebrews 13:20-21
Revelation 7:12

Opening Prayer

Opening Prayer

Priest: Let us pray. Lord, ... We ask this through Christ our Lord.

People: Amen.

Liturgy of the Word

(Sit)
These readings are taken from the Bible. you can find an illustrated version at:
The Work of God's Children Illustrated Bible.

First Reading

Lector 1: A reading from the Book of ....... The Word of the Lord.
1 Peter 1:25

Moses
The Books of Exodus and Deuteronomy tell of Moses receiving the Ten Commandments
Exodus 20:2-17
Deuteronomy 5:6-21
The Prophet Amos
The Book of Amos

People: Thanks be to God.
Romans 6:17
2 Corinthians 9:15

The first reading is followed by the Responsorial Psalm.

Responsorial Psalm

Cantor: ...........

People: ...........

Cantor: ...........

People: ...........

Cantor: ...........

People: ...........

Symbol of Saint Paul
Saint Paul

Second Reading

Lector 2: A reading from the letter of St. ......... The Word of the Lord.

People: Thanks be to God.

Gospel

(Stand)

The "Alleluia" is sung or spoken, except during Lent, when another response is used such as: Glory and praise to you, Lord Jesus Christ!
The "Alleluia" is from many Psalms, in particular Psalms 146-150 and Apocalypse 19:1-6.
During Lent, the following "praise" verses may be used:
"Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory! - Psalm 23 (24):7-10,1 Thessalonians 2:12, and 2 Timothy 4:18
"Praise and honor to you, Lord Jesus Christ!" - Daniel 4:34 and 1 Peter 1:7
"Glory and praise to you, Lord Jesus Christ!" - Philippians 1:11

+ A reading from the holy gospel according to ...

Cantor: Alleluia, alleluia, alleluia.

People: Alleluia, alleluia, alleluia.

Cantor: . . .

People: Alleluia, alleluia, alleluia.

Priest: The Lord be with you.

People: And also with you.


Priest: + A reading from the holy gospel according to . . .

(A small cross (+) is traced on your forehead, lips, and over your heart {using your right thumb} praying silently, "May God's Word be ever on my mind, on my lips, and in my heart.")

People: + Glory to you, Lord.

Symbol of Saint Matthew
Apocalypse 4:7
Symbol of Saint Mark
Apocalypse 4:7
Symbol of Saint Luke
Apocalypse 4:7
Symbol of Saint John
Apocalypse 4:7


Priest: ... The gospel of the Lord.

People: Praise to you, Lord Jesus Christ.

Homily

(Sit)

After the homily, the Nicene Creed is prayed:

Profession of Faith / Creed

(Stand)
Mark 9:24 - John 11:27 - John 14:1 - 1 John 5:10

Priest: Let us stand and profess our faith ...

By the power of the Holy Spirit...

Priest: We believe in one God ...

All: We believe in one God,
the Father, the Almighty,
maker of heaven and earth,
of all that is seen and unseen.
We believe in one Lord, Jesus Christ,
the only Son of God,
eternally begotten of the Father,
God from God,
Light from Light,
true God from true God,
begotten, not made, one in Being with the Father.
Through Him all things were made.
For us men and for our salvation
He came down from heaven:
(All bow at the following words up to : and became man.)
by the power of the Holy Spirit
He was born of the Virgin Mary and
became man.
For our sake He was crucified under Pontius Pilate;
He suffered, died, and was buried.
On the third day He rose again
in fulfillment of the Scriptures;
He ascended into heaven
and is seated at the right hand of the Father.
He will come again in glory to judge
the living and the dead,
and His kingdom will have no end.
We believe in the Holy Spirit,
the Lord, the giver of life,
who proceeds from the Father and the Son.
With the Father and the Son
He is worshiped and glorified.
He has spoken through the Prophets.
We believe in one holy catholic and apostolic Church.
We acknowledge one baptism
for the forgiveness of sins.
We look for the resurrection of the dead,
and the life of the world to come. Amen.

The Prayers of the Faithful follow the Creed.

Prayers of the Faithful / General Intercessions

"We pray to the Lord" comes from:
Exodus 8:29-30 - Exodus 10:17-18 - Jeremiah 42:2-4 - Acts 8:22-24

"Lord, hear our prayer" comes from: 2 Kings 20:2-5 and Isaiah 38:2-5

Priest: ... Let us pray to the Lord.

Cantor: ...

People: Lord hear our prayer.

Cantor: ...

People: Lord hear our prayer.

Cantor: ...

People: Lord hear our prayer.

Cantor: ...

People: Lord hear our prayer.

Priest: ... We ask this through Christ our Lord.

"...the Bread of Life."

People: Amen.

Liturgy of the Eucharist

(Sit)

"Blessed are you, Lord, God of all creation..." comes from:
1 Chronicles 29:10
Psalm 71 (72):18-19
Luke 1:68

Wheat is used to make the bread (hosts).

The Offertory gifts (bread, water, and wine) are brought to the priest and placed on the altar. A collection may be taken and a song may be sung during this time.

Priest: Blessed are you, Lord, ... bread of life.

(The priest may pray this prayer out loud if no song is sung.)

People: Blessed be God for ever.

The Pouring of the Wine

Priest: By the mystery of this ... share in our humanity.

The Wedding Feast at Cana - Jesus' First Miracle Changing Water Into Wine
John 2:1-11
The Pouring of the Water and Wine
Lift up your hearts.
We lift them up to the Lord.

Priest: Blessed are you, Lord, ... our spiritual drink.

People: Blessed be God for ever.

Priest: Lord God, we ask ... contrite hearts.

(The priest prays silently while he washes his hands, and then says:)

Priest: Lord, wash away my iniquity; cleanse me from my sin.

(Stand)

Priest: Pray, brethren, that our sacrifice may be acceptable to God, the almighty Father.

People: May the Lord accept the sacrifice at your hands,
for the praise and glory of his name,
for our good, and the good of all his Church.

Priest: Lord, .... We ask this in the name of Jesus the Lord.

People: Amen.

Eucharistic Prayer

Priest: The Lord be with you.

People: And also with you.

Priest: Lift up your hearts.

People: We lift them up to the Lord.

Priest: Let us give thanks to the Lord our God.

People: It is right to give him thanks and praise.

Priest: Father, all-powerful and ever-living God, ... join in their unending hymn of praise:

Priest: Father, it is ...

Holy, Holy, Holy / Sanctus

"Holy, Holy, Holy ..."
Revelation 4:8
Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.
Mark 11:9-10

"Holy, Holy, Holy Lord, God of power and might..." is found in: Isaiah 6:3 and Apocalypse 4:8
"Blessed is he who comes in the name of the Lord." is found in: Psalm 117 (118):26 - Matthew 21:9 - Mark 11:9 - Luke 19:38 - John 12:13
"Hosanna in the highest" is found in: Matthew 21:9 - Mark 11:10 - Luke 19:38


All: Holy, Holy, Holy Lord, God of power and might,
heaven and earth are full of your glory.
Hosanna in the highest.
Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.

The Eucharistic Prayer

(Kneel)

The priest begins the Eucharistic Prayer:


The words of Institution of the Holy Eucharist are found:
Matthew 26:26-28
Mark 14:22-24
Luke 22:17-20
1 Corinthians 11:23-25

Priest: Lord, you are holy indeed, ... Lord, Jesus Christ.

The priest begins the account of the Last Supper:

"THIS IS MY BODY WHICH WILL BE GIVEN UP FOR YOU."
The Elevation of the Host
Matthew 26:26
Mark 14:22
Luke 22:19
1 Corinthians 11:24

Priest: Before he was given up to death ... THIS IS MY BODY WHICH WILL BE GIVEN UP FOR YOU.
Matthew 26:26
Mark 14:22
Luke 22:19
1 Corinthians 11:24

The priest elevates the Host, and genuflects. Then, taking the chalice in his hands, he continues with the narrative of the Last Supper:

"THIS IS THE CUP OF MY BLOOD, ... DO THIS IN MEMORY OF ME."
The Elevation of the Chalice
Matthew 26:27b-28
Mark 14:24
Luke 22:17,20
1 Corinthians 11:25

Priest: When supper was ended, he took the cup .... DO THIS IN MEMORY OF ME.
Matthew 26:27b-28
Mark 14:24
Luke 22:17,20
1 Corinthians 11:25

The priest elevates the chalice, and genuflects. He then says:

Priest: Let us proclaim the mystery of faith:

The people respond with the Memorial Acclamation such as:
All: Christ has died; Christ is risen; Christ will come again.
1 Thessalonians 4:14-15
1 Corinthians 15:20-23
All: Lord by your cross ... Savior of the world.
Luke 24:44-47
All: When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, Lord Jesus, until you come in glory.
1 Corinthians 11:26

Priest: In memory of his death ... through your Son, Jesus Christ.

The priest takes the host and chalice and raises them slightly, saying:

Priest: Through him, with him, ... for ever and ever.

People: Amen.

The Lord's Prayer
Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Communion Rite

Our Father / Pater Noster

(Stand)
Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4
Mark 14:36
Galatians 4:6

Priest: Let us pray ... words our Savior gave us.
All: Our Father, who art in heaven,
hallowed be Thy name;
Thy kingdom come;
Thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread;
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil.

(or)


Our Father, who art in Heaven,
Matthew 6:1
Jesus Teaching Us How to Pray
hallowed be Thy name;
Matthew 21:9
Jesus' Triumphal Entry into JerusalemThy Kingdom come;
Matthew 28:19
Acts 1:8
Go, therefore, and teach all nations...
Thy will be done.
Matthew 26:36-46
Mark 14:32-42
Luke 22:39-46
The Agony in the Gardenon earth
Genesis 1:10
as it is in heaven.
Genesis 1:7-8Give us this day our daily bread;
Matthew 14:19
Multiplication of the Loaves and Fishes
and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us;
Luke 7:36-50
The Woman Washing Jesus' Feetand lead us not into temptation,
Matthew 4:1-11
The 40 Days in the Desert
but deliver us from evil.
Matthew 8:24-27
The Tempest on the Sea of Galilee


For the kingdom, the power, and the glory, are Yours now and forever. Amen.
(This verse is included in many Eastern rite church manuscripts.)
1 Chronicles 29:11
Matthew 6:13
Revelation 4:11
Revelation 5:13
Every Creature will Worship God

Priest: Deliver us, Lord, ... our Savior, Jesus Christ.

People: For the kingdom, the power and the glory are yours, now and for ever.

Priest: Lord Jesus Christ, you said ... you live for ever and ever.

People: Amen.

Priest: The peace of the Lord be with you always.

People: And also with you.

The priest or deacon may say,

Priest or Deacon: Let us offer each other the sign of peace.

Lamb of God / Agnus Dei

(Kneel)
John 1:29, 36
Apocalypse 5:6-14
Apocalypse 7:9-17

Lamb of God...
The Sacrificial Lamb Bound for Death
Exodus 29:38-42
Matthew 27:28-29
Lamb of God...
The Passover Sacrifice Prefigures the Crucifixion
Exodus 12:5-14
John 19:25-37
Lamb of God...
Isaac Carrying the Wood for the Sacrifice
Jesus Carrying the Wood for His Sacrifice
Genesis 22:2-18
John 19:17


People: Lamb of God, you take away the sins of the world:
have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world:
have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world:
grant us peace.

Lord, I Am Not Worthy / Domine non sum dignus

The priest prays silently, genuflects, takes the host and chalice in his hands, and says:

Priest: This is the Lamb of God ... are called to his supper.

Lord, I am not worthy...

All: Lord, I am not worthy ... I shall be healed.
Matthew 8:8
Luke 7:6-7

The priest prays silently while he receives communion, then begins to distribute communion to the people.

Priest: The body and blood of Christ.

Communicant: Amen.

Prayer After Communion

...Go in peace to love and serve the Lord.
Luke 2:51

Priest: Let us pray. Lord, ....

People: Amen.

The Final Blessing

Priest: The Lord be with you.

The Concluding Rite / The Final Blessing

(Stand)

People: And also with you.

Priest: May almighty God bless you,
+ the Father,
and the Son,
and the Holy Spirit.

People: Amen.


The priest dismisses the people with a conclusion such as:

Priest: Go in the peace of Christ.

People: Thanks be to God.


Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox