The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.

Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Polish Rosary Prayers

From The Work of God's Children
Jump to: navigation, search

This language is also known as Polski and Polnisch.

It is spoken by over 36,500,000 people in Poland. Polish is also spoken in Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Canada, the Czech Republic, Estonia, Finland, Germany, Hungary, Israel, Kazakhstan, Latvia, Romania, Russia (Europe), Slovakia, the Ukraine, and the United States of America.

Almost 43,000,000 people speak Polish worldwide.

(Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages.)


Contents

Różaniec / The Rosary

+ Znak Krzyża Świętego / + Signum Crucis / + The Sign of the Cross (Version A)

+ W Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. Amen.


Sklad Apostoliski / The Apostles' Creed / Credo (Version A)

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego,
który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny.
Umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
Zstąpił do piekieł.
Trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego.
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
Święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny. Amen.

CREDO APOSTOLSKIE / The Apostles' Creed / Credo

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Marii Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał,
siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego,
skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie
i żywot wieczny. Amen.

Ojcze Nasz / Our Father / Pater Noster (Version A)

Matthew 6:9-13
Luke 11:2-4

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się Imię Twoje;
przyjdź Królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie,
tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszeni,
ale nas zbaw ode Złego. Amen.

Ojcze Nasz / Our Father / Pater Noster

Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech,
święć sie Imię Twoje;
przyjdź krolewstwo Twoje;
bądź wola Twoja,
jako w niebie Tak i na ziemi.
Chleba naszego daj nam dzisiaj
i od puść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,
i nie wódz na pokuszenie,
ale nas zbaw odezłego. Amen.

Ojcze Nasz / Our Father / Pater Noster

Ojcze nasz, którys jest w Niebie,
swiec sie Imie Twoje,
przyjdz Królestwo Twoje,
badz wola Twoja,
jako w Niebie, tak i na ziemi,
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
I odpusc nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,
i nie wódz nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode zlego. Amen.

Zdrowaś Maryjo / Hail Mary / Ave Maria (Version A)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Zdrowaś Maryo / Hail Mary / Ave Maria

Zdrowaś Maryo, łaskiś pełna, Pan z Tobą
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
Swięta Maryo, Matko Boża,
modl się za nami grześznymi.
Teraz i w godzinię śmierci naszej. Amen.

Zdrowaś Maryjo / Hail Mary / Ave Maria

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna,
Pan z Tobą.
Błogosławionaś jesteś między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Zdrowaś Maryjo / Hail Mary / Ave Maria (Modern spelling)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
Błogosławiona jesteś między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Chwal`a Ojcu / Glory Be to the Father / Gloria Patri (Version A)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Chwal`a Ojcu / Glory Be to the Father / Gloria Patri

Chwal`a Ojcu i Synowi i Duchowi S`wie`temu
jak byl`a na pocza`tku, teraz i zawsze
i na wieki wieko`w. Amen.

Chwal`a Ojcu / Glory Be / Gloria Patri

Chwala Ojcu i Synowi i Duchowi Swietemu
jak byla na poczatku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu / Oh, My Jesus / Fatima Prayer

O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadz wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebuja Twojego milosierdzia.
Oh, my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy.

Witaj, Królowo / Hail, Holy Queen! / Salve Regina

Witaj, Królowo, Matko milosierdzia
Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Witaj, Królowo, Matko milosierdzia,
zycie, slodyczy i nadziejo nasza, witay!
Do Ciebie wolamy wygnancy, synowie Ewy;
do Ciebie wzdychamy jeczac i placzac na tym lez padole.
Przeto, Oredowniczko nasza, one milosierne oczy Twoje na nas zwróc,
a Jezusa, blogoslawiony owoc zywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaz.
O laskawa, o litosciwa, o slodka Panno Maryjo!

Módlmy sie ! O Boze, którego jedyny Syn przez zycie, smierc,
i zmartwychwstania zdobyl dla nas nagrode zycia wiecznego, spraw, Ciebie prosimy,
aby rozmyslanie tajemnic rózanca swietego Najswitszej Maryi Panny pozwoliloby nam je nasladowac
i tak dostapic spelnienia ich obietnic przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.

Witaj, Królowo / Hail, Holy Queen! / Salve Regina

Witaj, Królowo, Matko milosierdzia, zycie, slodyczy i nadziejo nasza, witaj!
Do Ciebie wolamy wygnancy, synowie Ewy;
do Ciebie wzdychamy jeczac i placzac na tym lez padole.
Przeto, Oredowniczko nasza, one milosierne oczy Twoje na nas zwróc,
a Jezusa, blogoslawiony owoc zywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaz.
O laskawa, o litosciwa, o slodka Panno Maryjo!

Módlmy sie! O Boze, którego jedyny Syn przez zycie, smierc,
i zmartwychwstanie zdobyl dla nas nagrode zycia wiecznego, spraw, Ciebie prosimy,
aby rozmyslanie tajemnic rózanca swietego Najswitszej Maryi Panny pozwoliloby nam je nasladowac
i tak dostapic spelnienia ich obietnic przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.

Pod Twoją / Under Thy Protection / Sub Tuum (Version A)

(This prayer is sometimes prayed in place of the Hail, Holy Queen.)

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.
Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza,
Orędowniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas Oddawaj.

Pod Twoja` obrone` uciekamy sie / Under Your Protection

Pod Twoja` obrone` uciekamy sie`,
S`wie`ta Boz|a Rodzicielko,
naszymi pros`bami racz nie gardzic`
w potrzebach naszych, ale od wszelakich
zl`ych przygo`d racz nas zawsze wybawiac`.
Panno chwalebna i bl`ogosl`awiona
O Pani nasza, Ore`downiczko nasza,
Pos`redniczko nasza,
Pocieszycielko nasza,
z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.

Rozważania Różańcowe / Mysteries of the Rosary

Tajemnica Radosna / The Joyful Mysteries

Poniedziałek i Sobota / Monday and Saturday

1) Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego
(Z Ducha Swietego poczela)
The Annunciation

2) Nawiedzenie świętej Elżbiety
(Do Elzbiety niosla)
The Visitation

3) Narodzenie Pana Jezusa
(W Betlejem porodzila)
The Nativity

4) Ofiarowanie Jezusa w świątyni
(W kosciele ofiarowala)
The Presentation

5) Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyn
(W kosciele znalazla)
The Finding in the Temple

Tajemnica Światła / The Luminous Mysteries

Czwartek / Thursday

1) Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
The Baptism of Christ

2) Objawienie Siebie na weselu w Kanie
The Miracle at Cana

3) Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Proclamation of the Coming of the Kingdom

4) Przemienienie na górze Tabor
The Transfiguration

5) Ustanowienie Eucharystii
Institution of the Holy Eucharist at the Last Supper

Tajemnica Bolesna / The Sorrowful Mysteries

Wtorek i Piątek / Tuesday and Friday

1) Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym
(Krwia sie pocil)
The Agony in the Garden

2) Biczowanie Pana Jezusa
(Byl biczowany)
The Scourging at the Pillar

3) Ukoronowanie koroną z cierni
(Byl cierniem ukoronowany)
The Crowning of Thorns

4) Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa
(Ciezki krzyz nosil)
The Way of the Cross

5) Śmierć na krzyżu
(Umarl na krzyzu)
The Crucifixion

Tajemnica Chwalebna / The Glorious Mysteries

Niedziela i Środa / Sunday and Wednesday

1) Zmartwychwstanie Pana Jezusa
(Zmartwychwstal)
The Resurrection

2) Wniebowstąpienie Pana Jezusa
(W Niebo wstapil)
The Ascension

3) Zesłanie Ducha Świętego
(Zeslal Ducha Swietego)
The Descent of the Holy Spirit

4) Wniebowzięcie Maryi
(Z dusza i cialem wzial do Nieba)
The Assumption

5) Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi
(Na Królowa Nieba i ziemi ukoronowal)
The Coronation of Mary

Mysteries of the Rosary

Tajemnica Radosne / The Joyful Mysteries

1) Gdy pozdrowienie Dziewicy z Nazaretu przez Gabriela łączy się z wezwaniem do radości mesjańskiej: « Raduj się, Maryjo »
The Annunciation

2) Dalej scena spotkania z
The Visitation

3) Której narodzenie Bożego Dziecięcia
The Nativity

4) Ofiarowanie w świątyni bowiem
The Presentation

5) Opowiadanie o dwunastoletnim Jezusie w świątyni
The Finding in the Temple

Tajemnice Światła / The Luminous Mysteries

1) Jego chrzest w Jordanie
The Baptism of Christ

2) Objawienie siebie na weselu w Kanie
The Miracle at Cana

3) Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Proclamation of the Coming of the Kingdom

4) Przemienienie na górze Tabor
The Transfiguration

5) Ustanowienie Eucharystii, będącej sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego
Institution of the Holy Eucharist at the Last Supper

Tajenice Bolesne / The Sorrowful Mysteries

1) Ogrodem Oliwnym
The Agony in the Garden

2) w których przez biczowanie
The Scourging at the Pillar

3) ukoronowanie cierniem
The Crowning of Thorns

4) dźwiganie krzyż
The Way of the Cross

5) a i śmierć na krzyż
The Crucifixion

Tajemnice Chwalebne / The Glorious Mysteries

1) Chrystusa w zmartwychwstaniu
The Resurrection

2) Chrystusa w wniebowstąpieniu
The Ascension

3) Pięćdziesiątnicę
The Descent of the Holy Spirit

4) również Ona zostanie wyniesiona z chwilą wniebowzięcia
The Assumption

5) jaśnieje Ona jako Królowa aniołów i świętych
The Coronation of Mary

How to Pray the Rosary

How to pray the Rosary

1. + Znak Krzyża Świętego (The Sign of the Cross / Signum Crucis)
2. Sklad Apostoliski (The Apostles' Creed / Credo)
3. Ojcze Nasz (Our Father / Pater Noster)
4. 3 Zdrowaś Maryo (Hail Mary / Ave Maria)
5. Chwal`a Ojcu (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
6. Announce the 1st Mystery
7. Ojcze Nasz
8. 10 Zdrowaś Maryo
9. Chwal`a Ojcu / O mój Jezu Oh, My Jesus
10. Announce 2nd Mystery
11. Ojcze Nasz
12. 10 Zdrowaś Maryo
13. Chwal`a Ojcu / O mój Jezu
14. Announce the 3rd Mystery
15. Ojcze Nasz
16. 10 Zdrowaś Maryo
17. Chwal`a Ojcu / O mój Jezu
18. Announce 4th Mystery
19. Ojcze Nasz
20. 10 Zdrowaś Maryo
21. Chwal`a Ojcu / O mój Jezu
22. Announce the 5th Mystery
23. Ojcze Nasz
24. 10 Zdrowaś Maryo
25. Chwal`a Ojcu / O mój Jezu Oh, My Jesus
26. Witaj, Królowo (Hail, Holy Queen / Salve Regina)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Ojcze Nasz (Our Father / Pater Noster)
27. Zdrowaś Maryo (Hail Mary / Ave Maria)
27. Chwal`a Ojcu (Glory Be to the Father / Gloria Patri)
28. + Znak Krzyża Świętego (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

The Mysteries of the Rosary

Tajemnica Radosna / The Joyful Mysteries

1) Z Ducha Swietego poczela (Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego)
The Annunciation

Luke 1:26-38 - Matthew 1:18-25
2) Do Elzbiety niosla (Nawiedzenie świętej Elżbiety)
The Visitation

Luke 1:39-56
3) W Betlejem porodzila (Narodzenie Pana Jezusa)
The Nativity

Matthew 2:1-12 - Luke 2:1-20
4) W kosciele ofiarowala (Ofiarowanie Jezusa w świątyni)
The Presentation

Luke 2:22-39
5) W kosciele znalazla (Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyn)
The Finding in the Temple

Luke 2:41-50

Tajemnice Radosne / The Joyful Mysteries

1) Gdy pozdrowienie Dziewicy z Nazaretu przez Gabriela łączy się z wezwaniem do radości mesjańskiej: « Raduj się, Maryjo »
The Annunciation

Luke 1:26-38 - Matthew 1:18-25
2) Dalej scena spotkania z
The Visitation

Luke 1:39-56
3) Której narodzenie Bożego Dziecięcia
The Nativity

Matthew 2:1-12 - Luke 2:1-20
4) Ofiarowanie w świątyni bowiem
The Presentation

Luke 2:22-39
5) Opowiadanie o dwunastoletnim Jezusie w świątyni
The Finding in the Temple

Luke 2:41-50

Tajemnica Światła / The Luminous Mysteries

1) Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
The Baptism of Christ

Matthew 3:13-17 - Mark 1:9-11 - Luke 3:21-22 - John 1:32-34
2) Objawienie Siebie na weselu w Kanie
The Miracle at Cana

John 2:1-12
3) Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Proclamation of the Coming of the Kingdom

Matthew 4:12 - 25:46 - Mark 1:14 - 13:37 - Luke 4:14 - 21:38 - John 3:13 - 12:50
4) Przemienienie na górze Tabor
The Transfiguration

Matthew 17:1-8 - Mark 9:1-12 - Luke 9:28-36
5) Ustanowienie Eucharystii
Institution of the Holy Eucharist at the Last Supper

Matthew 26:26-29 - Mark 14:22-25 - Luke 22:14-20 - John 13:1 - 17:26

Tajemnice światła / The Luminous Mysteries

1) Jego chrzest w Jordanie
The Baptism of Christ

Matthew 3:13-17 - Mark 1:9-11 - Luke 3:21-22 - John 1:32-34
2) Objawienie siebie na weselu w Kanie
The Miracle at Cana

John 2:1-12
3) Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Proclamation of the Coming of the Kingdom

Matthew 4:12-25:46 - Mark 1:14-13:37 - Luke 4:14-21:38 - John 3:13-12:50
4) Przemienienie na górze Tabor
The Transfiguration

Matthew 17:1-8 - Mark 9:1-12 - Luke 9:28-36
5) Ustanowienie Eucharystii, będącej sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego
Institution of the Holy Eucharist at the Last Supper

Matthew 26:26-29 - Mark 14:22-25 - Luke 22:14-20 - John 13:1 - 17:26 - 1 Corinthians 11:23-29

Tajemnica Bolesna / The Sorrowful Mysteries

1) Krwia sie pocil (Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym)
The Agony in the Garden

Matthew 26:36-46 - Mark 14:32-42 - Luke 22:39-46
2) Byl biczowany (Biczowanie Pana Jezusa)
The Scourging at the Pillar

Matthew 27:26 - Mark 15:15 - Luke 23:14-16 - John 19:1
3) Byl cierniem ukoronowany (Ukoronowanie koroną z cierni)
The Crowning of Thorns

Matthew 27:27-30 - Mark 15:16-19 - John 19:2-3
4) Ciezki krzyz nosil (Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa)
The Way of the Cross

Matthew 27:31-33 - Mark 15:20-22 - Luke 23:26-32 - John 19:16-17
5) Umarl na krzyzu (Śmierć na krzyżu
The Crucifixion

Matthew 27:34-56 - Mark 15:23-41 - Luke 23:33-49 - John 19:18-30

Tajenice Bolesne / The Sorrowful Mysteries

1) Ogrodem Oliwnym
The Agony in the Garden

Matthew 26:36-46 - Mark 14:32-42 - Luke 22:39-46
2) w których przez biczowanie
The Scourging at the Pillar

Matthew 27:26 - Mark 15:15 - Luke 23:14-16 - John 19:1
3) ukoronowanie cierniem
The Crowning of Thorns

Matthew 27:27-30 - Mark 15:16-19 - John 19:2-3
4) dźwiganie krzyż
The Way of the Cross

Matthew 27:31-33 - Mark 15:20-22 - Luke 23:26-32 - John 19:16-17
5) a i śmierć na krzyż
The Crucifixion

Matthew 27:34-56 - Mark 15:23-41 - Luke 23:33-49 - John 19:18-30

Tajemnica Chwalebna / The Glorious Mysteries

1) Zmartwychwstal (Zmartwychwstanie Pana Jezusa)
The Resurrection

Matthew 28:1-15 - Mark 16:1-13 - Luke 24:1-12 - John 20:1-18
2) W Niebo wstapil (Wniebowstąpienie Pana Jezusa)
The Ascension

Mark 16:19-20 - Luke 24:50-53 - Acts 1:9-11
3) Zeslal Ducha Swietego (Zesłanie Ducha Świętego)
The Descent of the Holy Spirit

Acts 2:1-41
4) Z dusza i cialem wzial do Nieba (Wniebowzięcie Maryi)
The Assumption

Psalm 15 (16):10 - 1 Thessalonians 4:14-16 - Apocalypse 2:11
5) Na Królowa Nieba i ziemi ukoronowal (Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi)
The Coronation of Mary

Judith 15:10-12 - Apocalypse 12:1

Tajemnice Chwalebne / The Glorious Mysteries

1) Chrystusa w zmartwychwstaniu
The Resurrection

Matthew 28:1-15 - Mark 16:1-13 - Luke 24:1-12 - John 20:1-18
2) Chrystusa w wniebowstąpieniu
The Ascension

Mark 16:19-20 - Luke 24:50-53 - Acts 1:9-11
3) Pięćdziesiątnicę
The Descent of the Holy Spirit

Acts 2:1-41
4) również Ona zostanie wyniesiona z chwilą wniebowzięcia
The Assumption

Psalm 15 (16):10 - 1 Thessalonians 4:14-16 - Apocalypse 2:11
5) jaśnieje Ona jako Królowa aniołów i świętych
The Coronation of Mary

Judith 15:10-12 - Apocalypse 12:1

Różaniec / How to Pray the Rosary

Na początku:

Wierzę w Boga ... Ojcze nasz ...„ Zdrowaś Maryjo ...x3 ( o wiarę, miłość i nadzieję)

Na dużych paciorkach:

Zdrowaś Maryjo ...x10

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojej pomocy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź dzięki potężnemu wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi - Twojej umiłowanej Oblubienicy.


Koronke do Milosierdzia Bozego / Divine Mercy Chaplet

Jezu, ufam Tobie!
Jesus, I Trust in Thee!

Wykonaj Znak + Krzyza

Odmów Ojcze Nasz

Odmów Zdrowas Maryjo

Odmów Wierze w Boga:
Wierze w Boga, Ojca wszechmogacego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który sie poczal z Ducha Swietego, narodzil sie z Maryi Panny, umeczon pod Ponckim Pilatem, ukrzyzowan, umarl i pogrzebion; zstapil do piekiel; trzeciego dnia zmartwychwstal; wstapil na niebiosa; siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogacego, stamtad przyjdzie sadzic zywych i umarlych. Wierze w Ducha Swietego; swiety Kosciól powszechny; swietych obcowanie; grzechów odpuszczenie; ciala zmartwychwstanie; zywot wieczny. Amen.

PIERWSZA DZIESIATKA
Na paciorkach "Ojcze Nasz" odmów:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Cialo i Krew, Dusze i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przeblaganie za grzechy nasze i calego swiata.

Na paciorkach "Zdrowas Maryjo" odmów:
Dla Jego bolesnej meki miej milosierdzie dla nas i calego swiata.

DRUGA DZIESIATKA
Na paciorkach "Ojcze Nasz" odmów:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Cialo i Krew, Dusze i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przeblaganie za grzechy nasze i calego swiata.

Na paciorkach "Zdrowas Maryjo" odmów:
Dla Jego bolesnej meki miej milosierdzie dla nas i calego swiata.

TRZECIA DZIESIATKA
Na paciorkach "Ojcze Nasz" odmów:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Cialo i Krew, Dusze i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przeblaganie za grzechy nasze i calego swiata.

Na paciorkach "Zdrowas Maryjo" odmów:
Dla Jego bolesnej meki miej milosierdzie dla nas i calego swiata.

CZWARTA DZIESIATKA
Na paciorkach "Ojcze Nasz" odmów:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Cialo i Krew, Dusze i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przeblaganie za grzechy nasze i calego swiata.

Na paciorkach "Zdrowas Maryjo" odmów:
Dla Jego bolesnej meki miej milosierdzie dla nas i calego swiata.

PIATA DZIESIATKA
Na paciorkach "Ojcze Nasz" odmów:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Cialo i Krew, Dusze i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przeblaganie za grzechy nasze i calego swiata.

Na paciorkach "Zdrowas Maryjo" odmów:
Dla Jego bolesnej meki miej milosierdzie dla nas i calego swiata.

ZAKONCZENIE
Wypowiedz 3 razy:
Swiety Boze, Swiety Mocny, Swiety a Niesmiertelny zmiluj sie nad nami i nad calym swiatem.

DODATKOWO MODLITWA NA ZAKONCZENIE (NIEOBOWIAZKOWA)
O Krwi i Wodo, któras wyplynela z Najswietszego Serca Jezusowego, jako zdrój milosierdzia dla nas-ufam Tobie.

O Boze wiekuisty, w którym milosierdzie jest niezglebione, a litosci skarb jest nieprzebrany, wejrzyj na nas laskawie i pomnóz w nas milosierdzie swoje, abysmy w chwilach ciezkich nie rozpaczali ani upadli na duchu, ale z wielka ufnoscia poddali sie woli Twojej swietej, która jest miloscia i milosierdziem samym.

Wykonaj Znak + Krzyza

To konczy koronke do Milosierdzia Bozego.

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO / Divine Mercy Novena

„NOWENNA, którą kazał mi Pan Jezus napisać i odprawiać przed Świętem Miłosierdzia (zobacz Święto Milosierdzia), ma się rozpoczynać w Wielki Piątek.

Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a w szczególności w godzinie śmierci.
W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym i przyszłym życiu. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz.

DZIEŃ PIERWSZY

Słowa Pana Jezusa:
„Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz”.

Modlitwa siostry Faustyny: „Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją i przyjmij nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen”.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Jezu, ufam Tobie!
Jesus, I Trust in Thee!

DZIEŃ DRUGI

Słowa Pana Jezusa:
„Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie Moje”.

Modlitwa siostry Faustyny: „Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy swojej, na dusze kapłańskie i zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym te dusze są zamknięte, udziel im mocy i światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen”.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

DZIEŃ TRZECI

Słowa Pana Jezusa:
„Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszały Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy”.

Modlitwa siostry Faustyny:
„Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca miłosierdzia swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne, jako na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki udziel im błogosławieństwa i otaczaj je swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale by z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen”.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

DZIEŃ CZWARTY

Słowa Pana Jezusa:
„Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają. I o nich myślałem w swej gorzkiej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego”.

Modlitwa siostry Faustyny:
„Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają; niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali przedziwne miłosierdzie Twoje, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen”.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

DZIEŃ PIĄTY

Słowa Pana Jezusa:
„Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w męce”.

Modlitwa siostry Faustyny:
„Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze braci naszych odłączonych i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze braci naszych odłączonych, zwłaszcza tych, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen”.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

DZIEŃ SZÓSTY

Słowa Pana Jezusa:
„Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu moim. Dusze te najwięcej podobne są do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako ziemskich aniołów, którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem”.

Modlitwa siostry Faustyny:
„Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś: Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego Serca, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca niebieskiego, są wonnym bukietem przed tronem Bożym, zapachem, którym sam Bóg się napawa.
Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym Sercu Twoim i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są najbardziej upodobnione do Syna Twego; woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze Miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.”

Koronka do Miłosierdzia Bożego

DZIEŃ SIÓDMY

Słowa Pana Jezusa:
„Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego”

Modlitwa siostry Faustyny:
„Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje. Są one zjednoczone z Tobą i dźwigają ludzkość całą na swoich barkach. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, i które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a serce przepełnione weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności jaką w tobie pokładały. Niech spełni się na nich obietnica Jezusa, który powiedział, że dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie Jego, sam bronić będzie w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci, jako swej chwały. Amen”

Koronka do Miłosierdzia Bożego

DZIEŃ ÓSMY

Słowa Pana Jezusa:
„Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego; niech strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, wypłacają się Mojej sprawiedliwości.
W twojej mocy jest przynieść im ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie.
O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości”

Modlitwa siostry Faustyny:
„Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś, ze chcesz miłosierdzia, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe, które są Ci bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, które wypłynęły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby i tam się sławiła moc miłosierdzia Twego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego i przez gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. Nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa Syna Twego, najmilszego, bo wierzymy, że dobroć Twoja i litość są nieskończone. Amen”

Koronka do Miłosierdzia Bożego

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Słowa Pana Jezusa:
„Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich ostateczną deską ratunku jest - uciec się do miłosierdzia Mojego”

Modlitwa siostry Faustyny:
„Jezu najlitościwszy, który jesteś litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe. Niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te dusze zlodowaciałe, które, podobne do trupów, takim Cię wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego, pociągnij je w sam żar miłości swojej i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzką mękę Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego” (Dz. 1209-1229).

Koronka do Miłosierdzia Bożego

NOWENNA

„Powiedział mi Pan, żeby tę koronkę (do Miłosierdzia Bożego) odmawiać przez dziewięć dni przed Świętem Miłosierdzia. (...)
W tej nowennie udzielę duszom wszelkich łask” (Dz. 796).

Three o’clock Prayer

O Krwi i Wodo, któras wytrysnela z Najswietszego Serca Jezusowego, jako Zdrój Milosierdzia dla nas, ufamy Tobie.

Jezu ufam Tobie.

Aniele Boży / Guardian Angel Prayer

Aniele Boży
Angel of God

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Aniele Boży / Guardian Angel Prayer

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój,
Rano, wieczór, we dnie, w nocy.
Bądź mi zawsze do pomocy.

Aniele Boży / Guardian Angel Prayer

Aniele Boży,
stro`żu mo`j,
ty zawsze przy mnie sto`j,
rano, wieczo`r, we dnie,
w nocy ba`dz` mi zawsze ku pomocy.
Strzez: duszy i cial`a mego
i zaprowadz` mnie do żywota wiecznego.
Amen.

Grace Before and After Meals

White House State Dining Room 001.jpg

Before: Pobłogosław Panie Boże nas i te dary,
które z Twojej szczodrobliwości spozywać mamy oraz tych,
którzy je przygotowali.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Before (Version 2):
Pobl`ogosl`aw Panie Boże nas i te dary,
kto`re z Twojej opacznos`ci spożywac` mamy.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

After:
Dzie`kujemy Ci, Panie Boże,
za wszystkie dobrodziejstwa Twoje.
Kto`ry żyjesz i kro`lujesz na wieki wieko`w.
Amen.

Święty Michale Archaniele / Saint Michael Prayer

Święty Michale Archaniele
Saint Michael, the Archangel

Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu zastępów anielskich, przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, Jego Syna, a przez Chrzest staliśmy się świątyniami Ducha Świętego.

Uproś nam siłę woli, byśmy tej godności w sobie strzegli, broniąc się przed złem.

W Tobie, Święty Michale, Kościół ma swojego Stróża i Patrona. Ty prowadzisz zbawionych do niebieskiej szczęśliwości. Błagaj Boga Pokoju, aby zniweczył władzę szatana, siewcy zamętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli, ani szkodzić Kościołowi. Niech przez Ciebie Królowa Aniołów, Niewiasta obleczona w słońce zetrze głowę szatana i osłania swoje ziemskie dzieci przed jego złowrogim wpływem.

Obrońco chwały Najwyższego! Zanieś nasze prośby do Boga i wyjednaj nam Jego miłosierdzie. Amen.

Najświętsze Serce Jezusa - zmiłuj się nad nami!

Niepokalane Serce Maryi - bądź naszym ratunkiem!

Modlitwa do Święty Michała Archanioła / Prayer to Saint Michael, the Archangel

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce; przeciw niegodziwością i zasadzkom złego ducha bądź nam ochroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie błagamy; a Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, na zgubę dusz ludzkich krążące po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Święty Michale Archaniele! / Saint Michael, the Archangel

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, Szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Święty Michale Archaniele / Saint Michael, the Archangel

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Święty Michale Archaniele / Saint Michael, the Archangel

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książę Zastępów niebieskich mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.

Modlitwy do św. Archaniołów / Prayers to the Archangels

Do Święty Michała Archanioła:

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy. A Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Do Święty Gabriela Archanioła:

Boże, Ty spośród wszystkich Aniołów wybrałeś Archanioła Gabriela na zwiastuna tajemnicy Twojego Wcielenia; spraw łaskawie, abyśmy wspominając jego imię na ziemi, doznali jego opieki z nieba. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Do Święty Rafała Archanioła:

Panie Boże, racz zesłać nam na pomoc świętego Rafała Archanioła; ponieważ, jak wierzymy, przebywa on zawsze w obecności Twojego majestatu, niech przedstawia Tobie nasze prośby i wyjedna nam Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Józefa
Saint Joseph

Modlitwa do Święty Józefa / Prayer to Saint Joseph

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi - Opiekunie Rodzin,
Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg Swojego Syna
i Jego Niepokalaną Matkę.
Z największą miłością wypełniałeś obowiązki
troskliwego ojca
i opiekuna Najświętszej Rodziny.

Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace,
radości i cierpienia.
Powierzam Ci moje dzieci (rodziców).
Wprowadź Jezusa do naszego domu,
pomóż przyjąć Go do serca.

Uproś łaskę miłości, zgody i pokoju,
aby nasza rodzina osiągnęła szczęście
doczesne i wieczne. Amen.

Szczególnie proszę o łaskę _________________.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Święty Józefie opiekunie rodzin, módl się za nami.

Modlitwa Anioł Pański / Angelus

Luke 1:28-38

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
The Angel of the Lord declared unto Mary

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...

Oto ja Służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa twego.
Zdrowaś Maryjo...

A Słowo Ciałem się stało.
I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w serca nasze,
abyśmy, którzy przez
Zwiastowanie anielskie,
Wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez mękę Jego
i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Pieśń Maryi / Kantyk Magnificat

Luke 1:46-55

Wielbi dusza moja Pana
My soul doth magnify the Lord

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu,
Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Sekwencja Stała Matka / Stabat Mater

Stała Matka Boleściwa
Stabat Mater Dolorosa
The Sorrowful Mother Stood

Stała Matka Boleściwa
obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn.

Duszę Jej, co łez nie mieści,
pełną smutku i boleści,
przeszedł miecz dla naszych win.

O, jak smutna i strapiona
Matka ta błogosławiona,
której Synem niebios Król!

Jak płakała Matka miła,
jak cierpiała, gdy patrzyła
na boskiego Syna ból.

Gdzież jest człowiek, co łzę wstrzyma,
gdy mu stanie przed oczyma
w mękach Matka ta bez skaz?

Kto się smutkiem nie poruszy,
gdy rozważy boleść duszy
Matki z Jej Dziecięciem wraz?

Za swojego ludu zbrodnię,
w mękach widzi tak niegodnie,
zsieczonego Zbawcę dusz.

Widzi Syna wśród konania,
jak samotny głowę skłania,
gdy oddawał ducha już.

Matko, coś miłości zdrojem,
spraw, niechaj czuję w sercu moim
ból Twój u Jezusa nóg.

Spraw, by serce me gorzało,
by radością życia całą
stał się dla mnie Chrystus Bóg.

Matko, ponad wszystko świętsza,
Rany Pana aż do wnętrza
w serce me głęboko wpój.

Cierpiącego tak niezmiernie
Twego Syna ból i ciernie
niechaj duch podziela mój.

Spraw, niech leję łzy obficie
i przez całe moje życie
serce me z Cierpiącym wiąż.

Pragnę stać pod krzyżem z Tobą,
z Twoją łączyć się żałobą,
w płaczu się rozpływać wciąż.

Panno Święta, swe dziewicze
zapłakane wznieś oblicze
jeden niech nas łączy płacz.

Spraw, niech żyję Zbawcy zgonem,
na mym sercu rozżalonym
Jego ból wycisnąć racz.

Niech mnie męki gwoździe zranią,
niechaj, kiedy patrzę na nią,
krew upoi mnie i krzyż.

Męką ognia nieustanną
nie daj gorzeć, Święta Panno,
w sądu dzień swą pomoc zbliż.

A gdy życia kres nastanie,
przez swą Matkę, Chryste Panie,
do zwycięstwa dojść nam daj.

Gdy ulegnie śmierci ciało,
obleczone wieczną chwałą,
dusza niech osiągnie raj.

Wyznanie Wiary Nicejsko-Konstantynopolitańskie / The Nicene Creed

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga, światłość ze światłości.
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony,
współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego
przyjął ciało z Maryi Dziewicy,
i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem
został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych:
a królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę;
który mówił przez proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych.
I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Wyznanie Wiary Nicejsko-Konstantynopolitańskie / The Nicene Creed / Credo

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga, Światłość ze Światłośći, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
+ I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy
i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem
został umęczony i pogrzebany.

I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do niebą siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,
a Królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzą w Ducha Świątego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałą;
który mówił przez Proroków.

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekują wskrzeszenia umarłych.
I życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen.

Wyznanie Wiary św. Atanazego / Athanatian Creed

Ktokolwiek szczerze pragnie dostać się do nieba,
Przede wszystkim mu wiary katolickiej trzeba,
Bo gdy jej nie zachowa ściśle i w całości,
Bez pochyby zatraci swą duszę w wieczności.

Wiara ta jedynego Boga w Trójcy głosi,
A Troistość w Jedności nad wszystko podnosi,
I ani mieszać osób pojedynczych będzie,
Ni przez rozdział istności w grubym zabrnie błędzie.

Inna bowiem osoba Ojca, inna Syna,
I Ducha też Świętego osoba jest inna,
Lecz Ojca, Syna, Ducha, jedna boskość cała,
I odwieczny majestat i równa jest chwała.

Jaki Ojciec, Syn taki i taki Duch Święty,
Żaden z nich nie stworzony, każdy niepojęty,
Niczem nieogarniony, obecnym jest wszędzie,
I jak nie miał początku, końca mieć nie będzie.

Przecież nie trzej wieczyści, nie trzej niestworzeni,
Ani trzej nie znający czasu ni przestrzeni,
Lecz Jeden Wiekuisty, Jeden Niestworzony
I Jeden tylko niczem jest Nieograniczony!

Wszechmoc w Ojcu i w Duchu Świętym jest i w Synie
Wszakże nie trzej Wszechmocni lecz jeden jedynie.
Bogiem czcimy Cię Ojcze, Synu, Duchu Ciebie,
Ależ nie trzy są Bogi, Tyś jedyny w niebie!

Panem Ojciec, Syn Panem i Duch Panem zwany,
Przecież Jeden tylko Pan a nie trzy są Pany!
Bo choć każdą z tych osób wielbim Panem, Bogiem,
To trzech Bogów lub Panów znać jest błędem srogim.

Nikt Ojca przedwiecznego, co włada na niebie,
Nie zdziałał, ani stworzył, ani wydał z siebie.
Syn nie zdziałan, nie stworzon, sam Ojciec go rodzi,
Duch zarówno od Ojca i Syna pochodzi
Więc nie zdziałan, nie stworzon, ani też zrodzony,
Lecz owem pochodzeniem uosobistniony.

Jeden zatem jest Ojciec a nie trzej Ojcowie,
Nie masz trzech Synów, tylko jeden tak się zowie;
Jeden też i Duch Święty, nie w liczbie troistej! –
Świeci więc jako słońce dogmat oczywisty:
Że w uwielbionej wszędzie Trójcy Przenajświętszej
Nikt pierwszy lub pośledni, nikt niższy lub więtszy,
Lecz wszyscy trzej i każdy we własnej osobie
Są, jak równie przedwieczni we wszem równi sobie.

A zatem pod utratą szczęśliwej wieczności
Jedność w Trójcy, a Trójcę mamy czcić w jedności.
Wszakże by pożądane osiągnąć zbawienie
Oraz wierzyć w Jezusa Chrystusa wcielenie
Gdyż katolickiej wiary dogmat niewątpliwy:
Że Syn Boży: Bóg oraz i człowiek prawdziwy.
Bóg: z istności Ojcowskiej przedwiecznie zrodzony,
Człowiek: z istności matki w czasie utworzony. –
Bóg doskonały, ludzkość też w nim doskonała:
Z duszy rozumnej złożon i z ludzkiego ciała. –
Równy Ojcu boskością, ale człowieczeństwem
Niższy, oddaje Ojcu korny hołd z pierwszeństwem.
A chociaż Bóg, a człowiek, jak był Adam w Eden
Nie dwaj przecież Chrystusy, ale Chrystus jeden!
Jeden zaś nie zwróceniem ku ciału Boskości,
Lecz z wzniesieniem do Bóstwa ułomnej ludzkości –
I nie są w nim zmieszane te natury obie,
Lecz skojarzone w jednej mistycznej osobie –
Bo jak każdy człowiek jest duszą i ciałem,
Tak Chrystus jest człowiekiem z Bóstwem doskonałem.
– On-to dla nas umęczon, zwiedził piekieł kraje,
Dnia trzeciego moc śmierci krusząc zmartwychwstaje,
I wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy
Ojca Wszechmogącego przedwiecznej stolicy,
Skąd przyjdzie kiedyś sądzić umarłe i żywe,
A wszyscy ludzie na to przyjście tak straszliwe
W swych ciałach z grobowego powstaną ukrycia,
Aby z czynów całego zdać mu sprawę życia;
Dobrzy będą posiadać Boga nieskończenie,
Złych ogarną wieczyście piekielne płomienie! –

– Tak uczy wiara, a kto się jej stale
Nie trzyma, ten zbawionym nie może być wcale.

Hymny / Hymns

Przybądźcie, Wierni / Adeste Fideles

(pieśń na czas Bożego Narodzenia)

Przybądźcie wierni, weseli, triumfujący
Przyjdźcie, przyjdźcie do Betlejem
Narodzonego zobaczcie Króla Aniołów.

Przyjdźcie, uczcijmy. Przyjdźcie, uczcijmy.
Przyjdźcie, uczcijmy Pana.

To, trzodę opuściwszy, pokorni do kołyski,
Wezwani pasterze zbliżają się.
I my radosnym krokiem śpieszmy.
Przyjdźcie, uczcijmy…

Wiecznego Rodzica wspaniałość wieczną,
Zasłoniętą pod osłoną ciała zobaczymy
Boga dziecko pieluszkami owinięte.
Przyjdźcie, uczcijmy...

Dla nas ubogiego i na sianie leżącego,
Pobożnymi ogrzejmy uściskami;
Tak nas kochającego, któż nie pokocha z równą miłością?
Przyjdźcie, uczcijmy...

Ten, który na sianie leżał, pod postacią chleba,
Dla nas stał się Emmanuelem Pan z wami.
Tak nas kochającego, któż nie pokocha z równą miłością?
Przyjdźcie, uczcijmy...

Ciebie Boga wysławiamy / Te Deum Laudamus

Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
wszystka ziemia cześć oddaje.

Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini
nieustannym głoszą pieniem:

Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia
majestatu chwały Twojej.

Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany.

Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
Ojca niezmierzonego majestatu,
godnego uwielbienia, prawdziwego
i Jedynego Twojego Syna,

Świętego także
Ducha Pocieszyciela.

Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.

Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.

Ty, skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.

Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.

Ty przyjdziesz jako Sędzia:
tak wszyscy wierzymy.
(Na ten wers wszyscy się pochylają)

Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
Policz ich między świętych Twoich
w wiekuistej chwale.

Zachowaj lud swój, o Panie,
i błogosław dziedzictwu swojemu.
I rządź nimi, i wywyższaj ich aż na wieki.
Po wszystkie dni błogosławimy Ciebie
I wysławiamy imię Twe na wieki,
na wieki bez końca.

Racz, Panie, w dniu dzisiejszym
zachować nas od grzechu.
Zmiłuj się nad nami, Panie,
zmiłuj się nad nami.

Niech miłosierdzie Twoje, Panie, okaże się nad nami,
jako my w Tobie ufność pokładamy.
W Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję,
nie będę zawstydzon na wieki.

Cicha Noc / Silent Night / Stille Nacht

Luke 2:1-20

Cicha Noc, Święta Noc
Silent Night

Cicha noc, święta noc,
pokój niesie ludziom wszem,
a u żłobka Matka Święta
czuwa sama uśmiechnięta,
nad Dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,
pastuszkowie od swych trzód
biegną wielce zadziwieni,
za anielskim głosem pieni,
gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc,
narodzony Boży Syn,
Pan wielkieko majestatu
niesie dziś całemu światu
odkupienie win.

Cicha Noc, Święta Noc / Silent Night / Stille Nacht

Cicha noc, święta noc
wszystko śpi, atoli
Czuwa Józef i Maryja
Niech więc Boska ich Dziecina
W błogim pokoju śpi.

Cicha noc, święta noc
Tobie cześć, chcemy nieść
Boś pastuszkom oznajmiony
przez Anielskie Alleluja
Jezu witamy Cię

Cicha noc, święta noc
Boże nasz, serca masz
Radość sprawia nam nowina
że nadeszła ta godzina
w którejś narodził się

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Languages
Toolbox